Hur gipsar väggarna och taket på fyren?

 Hur gipsar väggarna och taket på fyren?

Efter att ha köpt en lägenhet i en ny byggnad står alla inför problemet med att slutföra lägenheten. En viktig komponent som kräver mycket tålamod och hårt arbete vid sådana kosmetiska reparationer är att plastera väggarna. Ofta under byggandet av huset tänker inte mästaren på behovet av att göra väggarna smidiga, så de nya ägarna har mycket svårigheter. Men i den moderna världen finns det en bra plastering metod som kommer att bidra till att förenkla denna långa och tidskrävande motion.Det här är en ny teknik som väggarna och taket sätter på fyren. Tänk på nyanser av denna process.

Särskilda funktioner

Metoden för plastering av väggar på båtar har flera funktioner. Fyrar är egendomliga guider som begränsar planet som är avsett för att jämna ut ytan. Om de är korrekt inställda, korrelerar positionen med hänsyn till rumets geometriska form, är det lätt att minska arbetskostnaderna under väggens inriktning. Det är nödvändigt att göra en förutsägelse av gipsförbrukningen vid det att man väljer den ursprungliga ytan (den där de kommer att orienteras senare när de exponerar andra väggar).

Vid användning av färdiga fyrkanter reduceras en viss mängd av den användbara volymen av det färdiga rummet. Materialet sänker själva rummet, eftersom det har samma tjockleksdimensioner längs hela längden. Det är bättre att inte lägga gipset under hela fyren. Det är att föredra att lägga sin vinkel mellan bottenväggen, vilken ska vara vinkelrätt mot de andra två och själva materialet. Det hjälper till att göra väggen jämnare.

Med hjälp av den här metoden kan du spara på hur mycket gips som används och spara utrymme i rummet.

Om du justerar väggarna på rätt sätt med hjälp av beacons kan en perfekt jämn yta erhållas med ett garanterat resultat. Men det slutliga resultatet har en betydande inverkan på korrekt placering av profiler. För att korrekt utföra efterbehandlingsarbetet kan du använda systemet för rörmokare. Vid kanterna av väggen är det nödvändigt att sänka ett par rör. Sedan installeras två skenor vertikalt längs dessa två plummetar, och trådarna sträcker sig mellan dem (ett jämnt vertikalt plan erhålls, längs vilket plastering kan utföras).

För att förenkla uppgiften att sätta stativ, har vissa tillverkare förberett speciella metall- eller plastfästen. Sådana detaljer är bättre att använda för nybörjare i de första stadierna för att jämna ut väggarna. De kommer att öka takten i arbetet och ytterligare minska arbetskostnaden för plastering. När man inbjuder byggnadsarbetare till plasteringsväggar är det viktigt att veta att de själva måste slutföra byggnadsstandarderna, vilket är cirka 10 timmar per rum. Oberoende kan det ske snabbare och bättre.

arter

Det finns flera typer av ljuskronor som används för utjämning av väggar.

 • Trä fyrar är gjorda av massivt trä. De finns överallt. Priset på denna produkt är lågt, och detta lockar köpare.
 • Profiler skapade av lättmetaller eller plast är specialdesignade fyrkanter. De har formen i form av bokstäverna "L" eller "T", de är väl förbundna med basen, på vilken lim eller skikt av blandningen för plastering därefter smutsas.

Vid köp av sådana profiler är det viktigt att vara uppmärksam på materialets styvhet. De fyrar som är gjorda av en mycket tunn metallplåt kommer att sakta, så de kan skapa stora svårigheter under driften. Metallfyrarburken kan inte halkas i kontrast till träbjälkarna.

Metallprofiler får användas många gånger, om nödvändigt kan de lämnas i väggen. Emellertid kan detta material så småningom bli rostigt, så det rekommenderas att ta bort profiler efter att ha lyckats plastera ytan.

 • Beacons för anpassning av väggarna av gipsblandning gör det själv enligt följande schema.
 1. Det är nödvändigt att ställa in kedjan av naglar rakt, med hjälp av rörledningar för detta.
 2. Efter att nagelremsan har skapats,Det är nödvändigt att applicera kalkaktig deg eller gipsblandning på sina kepsar.
 3. Efter att lösningen härdats, avlägsnas dess överskott till kapslingsnivån.
 4. Då bör en rak lång stång fästas på de bildade backarna och applicera lösningen i det resulterande gapet.
 5. När morteln har härdat, måste baren avlägsnas genom att knacka längs hela sin längd.

  Som ett resultat av dessa manipuleringar erhålls en jämn gipsbaffel, vilket är lämpligt för navigering när nivellering av väggarna.

  tillämpningsområde

  Beaconmetoden för utjämning av ytor har ett stort omfång. Lätta metallprofiler används för att jämföra takets yta. Men i det här fallet finns det flera viktiga nyanser som måste beaktas vid avslutning. När en stor skillnad i höjd i taket rekommenderas att applicera gipset utan användning av fyrkanter, eftersom skiktet med större tjocklek kan falla. Inte korrigera denna situation, även tillämpningen av ett mellanliggande lager av primer.

  Med hjälp av beacons, kan du även ut gipsskivorna, om de av någon anledning har hål eller indragningar.

  Det är viktigt att komma ihåg: Med användning av beacon-metoden ska endast fuktsäkra plåsterplåtar vara plasterade. Ytan på enkel gips bör vara plasterad endast i delar. Innan gipset appliceras är det viktigt att förbereda gips. Det är nödvändigt att rengöra den från olika föroreningar, ta bort damm och applicera sedan bara gipsblandning.

  Hur mäter gipset?

  Profiler av lättmetall eller plast när utjämning av gips fungerar som en hjälpguide för att skapa en perfekt platt yta på väggen. Storleken på höjden på skenan bör vara minimal, vara ca 6 mm, så att skiktet av gips var tunt och hölls bra på arken. Plastering av ytan är nödvändig i ett varmt rum med normal luftfuktighet, för att bevara hälsan är det bättre att använda andningsskydd och handskar. För att jämföra gipsskivan är det nödvändigt att endast använda gipsblandningar på gipsbasis.

  Rekommendationer för betong

  Betong kan också gipsas med hjälp av strålmetoden. Det händer på en viss teknik.

  • Ursprungligen är det nödvändigt att ta bort alla skador, inklusive gropar och utbuktningar, från väggen.
  • Det bör leda kanalerna under kommunikations- och elkablarna.
  • Det är nödvändigt att förbereda betongytan under gipset (rengöras av smuts och sedan primeras).
  • Det är nödvändigt att fästa ett speciellt galler för gips med klämmor och brickor på väggen.

   Därefter kan du fästa en fyr på väggen. Först bör du fixera skruven eller höljet under taket på väggen på ett avstånd av ca 15 cm från hörnet. Spalten mellan locket och väggen bestämmer gipsets tjocklek. Därefter placeras bredvid golvet mitt emot den första camaopezu den andra, vilken måste placeras på en vertikal c först. Mellan dem är det nödvändigt att sätta bitar av en blandning av gips, som är högre än kompositerna.

   Därefter ska du fästa en metall- eller plastprofil i ditt fall och dränka det i en gjutning. Fyrens korrekta läge måste kontrolleras på byggnivån. Om du avviker från det idealiska horisontella, måste du vrida eller skruva loss en av matrisen och dubbelkontrollera positionen på lamellerna. Alla dessa manipuleringar kan utföras tills fyren är fixerad strikt vertikalt. Det är också nödvändigt att installera en stråle från väggens andra kant.

   Mellan lamellerna bör sträcka repet och för längden sätta mellan dem de återstående fyren.

   Avståndet mellan profilerna bör vara mindre än regelns längd, vilket kommer att utföra väggarnas inriktning. I slutet ska alla lameller vara placerade i samma vertikala plan. Samma metod används vid plastering av väggpaneler av luftbetong.

   Installationsmetoder

   Professionella använder många olika sätt att installera fyrar. Därför är det mycket kontroverser om vilken metod att utge bollsystemet är det bästa. Tänk på flera sätt att installera profiler som är fullt tillgängliga för självinstallation.

   Med hjälp av en lasernivå

   Inställning av fyrprofiler är utformad för att skapa ett enstaka plan, som måste definieras med två linjer vinkelrätt mot varandra. En bidrar till att beräkna gipsskiktets tjocklek, och den andra är en strikt vertikal linje, längs vilken plastering sker. Fördelen med laserbyggaren är att med den kan du bygga två linjer samtidigt.Därefter verkar installationen av fyrar inte längre vara en svår uppgift. Kostnaden för en sådan enhet är ganska hög, inte alla har råd att köpa det för reparation. Oftast är det köpt av professionella byggare, förutsatt att denna laserbyggare kommer att återanvändas.

   Med plumb bob

   I avsaknad av en lasernivå kan en äldre och beprövad metod användas: installation av rörprofiler. De senare är vanligtvis två ledningar, som är fastsatta i taket nära hörnen. På själva väggen finns flera horisontella linjer som sätter steget från en dowel till en annan. Sedan sträcker du en annan sladd till de två första linorna. Det kallas en skjutreglage och används i fall då det är nödvändigt att precis markera mellanrummen mellan alla framtida hål för knölar, till vilka bakarna därefter kommer att fixeras.

   Strängmetod

   Denna metod visade sig inte så länge sedan, men det har redan blivit ganska populärt. Det har många fördelar som är svåra att utmana. Till exempel är det enkelt och snabbt att etablera profiler, alternativ för horisontell och vertikal installation, såväl som praktisk applicering av gips.För att kunna installera en profil på detta sätt behövs två kanaler-kanaler för fästelement, där spännings- och justeringsbultar ska installeras.

   Strängens roll i detta fall spelas av elastisk tråd av högkvalitativt stål (ca 1,5 mm i diameter).

   Med fästelement

   Den här metoden för att installera ljusbrickor är mer lämplig för nybörjare i reparationsbranschen och icke-professionella. Fastställandet av sådana fästelement för montering av profiler måste ske strikt enligt anvisningarna som de säljs till. Installationen av detta material beror helt och hållet på dess typ.

   Hur installerar jag radio?

   Installation av fyrbäddar kan ske på flera olika sätt. Det finns många videoverkstäder som förklarar hur man installerar profiler. Ofta motsäger de sig själva. Installation av fyrbäddar kan ske i flera steg.

   Från första början måste du noggrant undersöka väggytan på ett vertikalt plan med hjälp av nivån. Det bör noteras de mest märkbara avvikelser från normmarkören på väggen. Då ska man använda en nivå inspektera väggen på ett horisontellt plan.Det är bättre att ta bort de mest märkbara bulgarna (för att skära ner punchern).

   Då måste du ta bort markeringen för fyrar. Du måste börja från hörnen: det är viktigt att flytta ca 30 cm från dem (minsta toleransen är 25 cm). Därefter måste du göra märken som är ca 160 cm från varandra så att regeln kan komma från en fyr till den andra. Det är omöjligt att dela upp muren i ojämna delar. Om till exempel om markeringen ligger ungefär 2 meter kvar, är det bättre att ställa in profilen på 1 m.

   Efter det är det nödvändigt att ta bort allt damm och andra föroreningar från väggen och behandla sedan med en djup penetreringsprimer. Dessa manipuleringar hjälper till att bevara väggens integritet, skyddar den från mögel och mögel. Efter att ha väntat på fullständig torkning av väggen är det värt att ta en metallprofil, fästa den på den förplanerade linjen och skruva in den övre delen av fyren med en självgängande skruv. Då är det nödvändigt att fästa en rörledning på skruvans huvud, vilket hjälper dig att orientera med de platser där du behöver göra hål för andra skruvar.

   Det är nödvändigt att anpassa fyren så att den är ett platt vertikalplan.Om det inte fungerar måste du dra ut skruvarna och rikta strålkastaren till en rörledning tills den är installerad exakt.

   Först efter att du har fått det perfekta resultatet kan du ta bort röret. Samma arbete måste göras med andra fyrar.

   Det är viktigt att fixa fyrarna med gips på flera ställen. så den delen av dem är inuti skiktet av gips. Då är det nödvändigt att lämna strukturen i flera timmar, vilket hon kan torka ut. Var noga med att kontrollera gipsens torrhet i fyrarna, annars kan du bryta integriteten av strukturen. Därefter kan du fortsätta att plastera väggen.

   När du har slutfört dessa manipuleringar kan du bara lämna fyrprofilerna om du därefter planerar att lägga ut väggen med keramiska plattor. I alla andra fall ska fyrar tas bort. Bakgrundsbilder eller färg kommer inte att kunna dölja närvaron av fyrar i väggen. Därför är det bättre att demontera profilerna efter avslutad plastering. Det är nödvändigt att ta bort alla skruvar, ta bort väggarna från väggarna och försegla sedan hålen med gips.

   Processen att applicera blandningen

   I de flesta fall rekommenderas att anpassa väggarna med egna händermed gipsblandningar.

   En sådan gipslösning har ett stort antal fördelar:

   • Denna plaster skiljer sig från plastisk ökad nivå.
   • Skikten i denna blandning kan ha en större tjocklek, ytan i slutet av reparationen är inte täckt av sprickor.
   • Gips med gips kommer att ge en hög ljud- och värmeisolering.
   • Det kommer inte att ha nederbörd och klumpar på väggens yta.

    I förväg måste hålen och spåren i väggen förseglas med cementmortel och får torka. Blanda försiktigt blandningen med en perforator innan du börjar plåta. Först då kan gipset fördelas över ytan. Vid applicering är lösningen bättre att använda en bred spatel så att du kan applicera ett tjockt lager av gips. Det är nödvändigt att jämföra skikten av gips från botten upp med en regel (en bar med smidig förstärkning). Det är bättre att rengöra överskottet omedelbart efter gipsjustering, så att de inte torkar ut och inte störa ytbehandlingarna.

    Tips och tricks

    Det finns många tips och råd som experter kan ge en nybörjare.Det finns inga hårda och snabba regler, varje mästare har sina egna hemligheter. Tänk på de viktigaste:

    • När du installerar fyrkanter med hjälp av fästanordningar är det nödvändigt att ta hänsyn till att efter en sådan fixering är profilerna svårare att ta bort från väggen, är borttagning nödvändig för att undvika oxidering av fyren och förlängning av gipsens livslängd.
    • Att installera beacons är bättre att använda speciella stavar. De får inte överskrida en längd av 80 mm, tjockleken ska vara ca 8 mm.
    • För en bra fördelning av lösningen är det nödvändigt att behärska metoden för tillämpning av speciella kast. Så du kan förhindra utseende av tomrum på ytan av väggarna.
    • För att inte använda ett extra plaster, är det nödvändigt att genast identifiera den högsta delen som kommer att bli en referenspunkt för väggens nya höjd.

    Efter installationen av fyren är det nödvändigt att beräkna den ungefärliga förbrukningen av gipsblandning per m2 vägg.

    Detta kan göras enligt följande:

    • mäta hur starkt varje fyr avviker från väggplanet;
    • resultaten måste vikas och delas sedan in i väggmätningar.

    Värdet som kommer att erhållas under beräkningarna blir skiktets tjocklek. Det beror på förbrukning av gips som behövs för att skapa en slät vägg.Det bör noteras att skiktet inte bör vara mindre än storleken på en fyr i bredd. Fyren är 6 mm i tjocklek. Detta måste beaktas vid beräkning av mängden gips.

    Så här anpassar du väggarna på fyren, se följande video.

    kommentarer
     Författare
    Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

    Entré hall

    Vardagsrum

    sovrum