Hur och från vilket material är det bättre att göra golvet i garaget med egna händer?

 Hur och från vilket material är det bättre att göra golvet i garaget med egna händer?

Varje bilägare är glad att ha sitt eget garage och är redo att spendera nästan all sin fritid i den och vrider över sin järnhäst. För att en sådan tidsfördriv ska vara så bekväm som möjligt och bara njuta av det, är det också nödvändigt att trimma garaget inifrån med försiktighet, noggrannhet och praktiska, vilket ger samma atmosfär och atmosfär som i vardagsrummet.

I garagerna måste säkerställas korrekt nivå av renhet och torrhet. Dessutom bör man inte glömma att brandfarlig vätska och liknande ämnen ofta blir förorenade, vilket inte lugnar alls, eftersom sådana fläckar är svåra att ta bort och kan skada ytor.

Den mest utsatta ytan i detta avseende är golvbeläggningen. Golvet i garaget måste vara hållbart, stå emot det och fälla på föremål, verktyg och reservdelar. Även efter exponering för stor svårighetsgrad måste den behålla sin integritet.

Det är möjligt att tillhandahålla allt ovanstående med hjälp av lämpliga material samt förstå vilka positiva och negativa funktioner olika alternativ har. Tillverkare på marknaden ger köpare ett stort urval av material och beläggningar med olika livslängd och olika kostnader. I detta avseende är det ett ganska allvarligt steg att göra ett sådant beslut. Vi kommer att förstå hur man gör rätt val och med vilka kriterier som ska bedömas om det.

Urvalskriterier

En bra finish ska ses och kännas i hela rummet - väggar, tak och golv. Det senare är ett särskilt problematiskt problem, eftersom det är golvet som ständigt påverkas mekaniskt av stor kraft.Till exempel kan svåra konsekvenser lämnas av bilens hjul, tunga föremål eller till och med vanliga skor. Men det här är inte en komplett lista.

På grund av att bilar ofta repareras, tvättas eller målas, kan kemikalier också komma på golvet. På grund av denna effekt kan golvbeläggningar lätt skadas. Därför är det väldigt viktigt att göra ett bra golv i garaget för bilägare, därför kräver valet av material och typ av beläggning en särskilt noggrann inställning. Detta kommer att säkerställa ett långt liv på golvet.

Välja lämpliga och mest nödvändiga material, du bör uppmärksamma ett antal kriterier. Golvet måste särskiljas av egenskaperna av hållbarhet, styrka, hög kvalitet och så vidare. När sådana kriterier beaktas beaktas ofta deras kostnader inte. Vid valet av golvets typ och material i garaget är det också viktigt att förstå huruvida en betongkälla kommer att vara utrustad i garaget, eftersom detta bestämmer den speciella installationen av golvet. I detta avseende kommer det här eller det här täckandet att väljas. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till klimatförhållandena och de strukturella egenskaperna hos rummet.

För att välja rätt täckning, ta hänsyn till flera kriterier. Det är viktigt, vad blir jorden under rummet. Dess funktioner kan kräva skapandet av ytterligare villkor för installation och vård av golvet. Ta hänsyn till klimatförhållandena - det är nödvändigt att ta hänsyn till fuktighet, nederbörd och temperatur.

Det är viktigt att ta hänsyn till den förväntade belastningen - mekaniska stötar och exponering för kemikalier (inklusive olja, bränsle och syror) bör inte skada golvbeläggningen och bör inte förstöra det.

Golvet i garaget bör garanteras enkelt underhåll., det vill säga materialet bör karakterisera egenskaperna av resistens mot fukt och smidig rengöring. Vidare måste garagegolvet vara fodrad med icke brännbart eller lätt brännbart material för att garantera säkerheten i garaget. Styrs av valet av förhållandet mellan det presenterade utseendet och kostnaden. Normalt billigt material ser enklare och dyrare ut - mer raffinerade och lyxiga.

Valet av ett lämpligt material i garaget för en bil bör alltså uppfylla alla behov,tjäna länge och hjälp med att spara pengar. För att uppnå detta resultat kan du använda moderna material eller mer traditionella metoder.

Men traditionella, som regel, jord och sandiga golv, finns det ett antal negativa punkter. Till exempel under arrangemanget och driften av ett sådant golv kommer det att finnas mycket smuts, vilket säkert kommer att påverka bilens inre renhet och kan förorena bostadsutrymmet. Mer smuts bildas om klimatet kännetecknas av hög luftfuktighet och överflöd av nederbörd. Därför är bottenvåningen i garaget - inte det bästa alternativet.

Genom traditionella mönster kan också hänföras till ett starkt trägolv. Det bör noteras att det också karakteriseras, snarare, från en negativ sida än från en positiv. Priserna på material för trägolv är ganska höga, de brukar jämföras med priset för ett självnivellerande golv. Samtidigt skiljer sig inte trädet i slitstyrka, vilket är typiskt för en självnivellerande beläggning. Men för trädet är den mest karakteristiska egenskapen brandfarlig. Därför kan trägolv med rätta anses vara det värsta alternativet för garaget.

Användning av brännbara blandningar kan vara katastrofalt om de faller på golvet, eftersom eld kan uppstå, vilket innebär stor skada på egendom och äventyrar bilägarens och hans familj liv och hälsa.

För mer moderna mönster ingår beläggning av betong, liksom andra fuktresistenta material. Det bör noteras att ett sådant golv i olika situationer och under olika förhållanden kan uppträda annorlunda. Vård av betonggolv är inte svårt, det kommer inte vara svårt för ägaren att upprätthålla perfekt renlighet. Därför skulle det vara bekvämt att spendera tid i ett sådant rum.

Men betongen har inte ett estetiskt utseende och inte alla fläckar kan torkas bort. Till exempel bränsle. Det är mycket lättare att ta bort sådan förorening från keramiska plattor. Samma sak kan sägas om syror - keramik är mer motståndskraftiga mot dem, som polymerbeläggning. Betonggolv kommer sannolikt att börja kollapsa, täckas med sprickor och blir till smul.

Således finns det många kriterier för att välja en täckning. För att bättre förstå detta rekommenderar vi att du undersöker installationen av olika typer av golv för garaget i olika material.

Installation av strukturer

Som regel är det nödvändigt att installera beläggningar av vilken som helst typ efter att ha utrustat basen för en sådan beläggning. Materialet för det senare är vanligtvis konkret. Så före installationen bör du alltid installera specialband, vilket kommer att vara ett förberedande skede. Normalt är kraven för betonggraden för sådana beklädnader normaliserad - från 200. Basskiktet ska vara 15 centimeter.

Samtidigt bör en sådan bas förstärkas med en speciell grill 50 till 50. Och under screed behöver du installera en speciell kudde med sand och grus, samt göra spår för att vatten ska strömma. Tänk separat egenskaperna och installationen av varje typ av golv för garaget.

lerkärl

Den enklaste versionen av jordgolv är installerad enligt följande - du måste justera och tampa området under golvet. Som regel slutar på denna installation av golvet i garaget. I så fall hotas garaget av fukt och låga temperaturer. För att öka golvets motstånd till sådana effekter kan du täcka jordgolvet med en lösning av lera. En sådan manipulation gör golvet i garaget mer hållbart och frostbeständigt.

Om du tänker göra garage golv billigt, så finns det flera alternativ för hur du kan öka dess fuktmotstånd utan speciella utgifter. Ovanifrån är det nödvändigt att avlägsna ett jordlager med ett djup av 15-60 centimeter, närmare bestämt bestäms det beroende på marken. Därefter, för en noggrannare tampning och få ett plant golv, vattna det med vätska.

Om grundvattnet är högt krävs ytterligare skydd mot vatten. För detta ändamål appliceras flera lager av lera mortel på jorden, medan innan du applicerar nästa lager, måste du vänta på att den föregående torkar.

Och när fukt sprider sig till garagets väggar, bör lera inte användas. Byt ut det här skiktet kan vara sand och rödbakad tegel eller slagg. Det är också möjligt att använda ett lager av grus och ovanpå - beläggningsplattor. Nackdelen av detta lager är att det inte skyddar mot fukt, men det kommer att värma golvet avsevärt. För att minska mängden fukt i garaget kan du också använda ventilation, som ligger i hörnen av rummet. Ventilation kan tvingas eller avgasas.

Som redan nämnts är smutsgolvet ganska kallt. Det kan emellertid isoleras med till exempel gammal linoleum. Det rekommenderas att överlappa de enskilda skikten på varandra. Linoleumbeläggningen är ganska halt, men du kan kompensera för denna nackdel med hjälp av en planka av trä under linoleum. På dessa brädor måste du köra bil. Istället för brädor kan glidning också kompenseras av en gammal vinyl reklam banner eller plywood.

betong

Det här golvet är det mest populära bland bilägare, eftersom det har ett långt livslängd, behöver inte frekventa reparationer och har också överkomliga priser.

Så, de positiva aspekterna kommer att vara fullständig immunitet mot hög luftfuktighet, enkel vård - du kan bara vattna det med hjälp av slangar. Ett annat plus är motstånd mot mekaniska belastningar. Det är omöjligt att inte nämna som ett överkomligt pris bland fördelarna. Genom att välja detta golvalternativ kan en garageägare spara mycket.

Vid installation av betonggolv behöver du beslag, sand, grus och cement. Det är nödvändigt att göra ett golv av betong, eftersom ett jordlager.Detta lager måste tas bort, djupet kommer samtidigt att vara 30 centimeter. På botten av den resulterande gropen krossas grustjockleken på ca 10 cm. Detta lager kräver en god nivå, mättad med fukt. Råvaror måste också tampas ordentligt. På skiktet av rubble pour pour screed, som representeras av en blandning av sand och cement, och den första komponenten ska råda i kvantitet över den andra.

keramiska

De klassiska alternativen inkluderar golvgarage av keramiska plattor. Montering av ett sådant golvbeläggning kräver en särskilt noggrann inställning - det ska inte tillåtas lämna tomma utrymmen under plattan. För detta ändamål är kammens kakel fixerad med lim, vilket är speciellt utformat för gatuarbeten. Applicera lim behöver bara ett tunt lager. Installation av keramikgolv utförd av porslin. Sådant material kännetecknas av resistens mot låg temperatur, inklusive frost, såväl som icke-utbytbarhet.

Samtidigt är kostnaden för kakel och stenar hög, det vill säga det är praktiskt taget det dyraste materialet, vilket kräver betydande finansiella investeringar.Och installationen av en sådan beläggning är arbetskrävande, vilket inte heller är en fördel med detta alternativ. Komplexiteten är motiverad av att basen under plattan ska vara så platt som möjligt. Dessutom krävs en primer. För korrekt installation krävs en byggnivån. Vi får inte glömma att plattorna måste läggas och hålla mellanrummen mellan enskilda delar.

Ansvarigt tillvägagångssätt kräver också valet av plattan själv. Alternativen på byggmarknaden representeras av ett oändligt antal. Det bästa av dem - porslin. Detta alternativ är också lämpligt för ett garage utan uppvärmning, eftersom materialet är frostbeständigt.

Men vad gäller utseende är det här alternativet en av de mest eleganta. Trots detta är inte alla bilägare överens om att spendera på denna tid, ansträngning och pengar.

polymert

I alla dess egenskaper är ett sådant golv idealiskt för garage, men kostnaden för ett polymert golv är verkligen högt. I den moderna perioden är sådana golv optimalt installerade i ett stort garage eller i biltvätt. Kompositionen av ett polymerbeläggning representeras av ett antal olika ämnen, och när det börjar härda, bildas ett monolitiskt golv kännetecknat av plastisk och fuktmotstånd.

Ett antal blandningar innehåller speciella tillsatser med tillsatser., på grund av vilket polymergolv är resistent mot kemisk attack. Vid en tidpunkt betraktades sådana tekniska golv som en revolution inom byggbranschen. Men nu har denna metod att installera golvet redan testats i mer än ett decennium. Inledningen av tillämpningen av teknik kan hänföras till Sovjetunionens period. Det användes huvudsakligen för att täcka golvet i produktionsverkstaden och fabrikerna.

De obestridliga fördelarna med polymergolv inkluderar enkel installation, ergonomi, skadorna. En minuspolymerbeläggning är bara den höga kostnaden.

fyllmedel

Det bör noteras att självnivellerande golv för garaget anses vara det bästa alternativet. Det här alternativet verkade relativt nyligen, men blev snabbt populärt bland konsumenterna. Detta tillstånd är förknippat med en uppsättning positiva egenskaper som biltillägare och ägare av garager brukar ta hänsyn till.

För det första är denna egenskap slitstyrka. Detta gör golvet så resistent mot stötar, hög luftfuktighet och låg temperatur (inklusive frost).Att välja det bästa golvalternativet i garaget är att det är värt att komma ihåg att självnivellerande golv inte har en obehaglig lukt, bildar inte damm, kräver inte målning, lack och andra ämnen. Självnivellerande golv kommer att tjäna sina ägare under lång tid, upprätthålla ett estetiskt utseende och en hög plasticitet under hela driftsperioden.

Men kan hittas i självnivellerande golv och nackdelar. Så priset på självnivellerande golv är verkligen högt. Men denna nackdel kompenseras fullt ut av en lång livslängd, förutom ett minimum av tid och pengar kommer kostnaderna att kräva vård för ett sådant golv. Därför föredrar ett antal bilägare att spendera pengar omedelbart för att spara dem senare. Livslängden kommer att vara ungefär femtio år.

Grunden för det självnivellerande golvet ska vara ett betongskikt. För att täcka detta lager på toppen behöver du en primer och en speciell polymerblandning. Gör denna blandning av harts och härdningsmedel. Det är nödvändigt att blanda ämnen i full överensstämmelse med anvisningarna i nödvändiga proportioner. Utrusta i garaget på det självnivellerande golvet, kom ihåg att temperaturregimen följs - garaget ska vara över tio grader Celsius.Det tar två veckor att torka helt.

Jag skulle vilja nämna fördelen med det självnivellerande golvet och mångsidigheten när det gäller design. Det moderna tillvägagångssättet gör att jämnbilder kan användas i 3D-format.

Andra populära alternativ

Ett alternativ är en gummibeläggning, som vanligtvis presenteras i form av plattor. Denna beläggning skiljer inte hållbarhet, men det är ett budgetalternativ med maximal enkel installation och enkelhet i bruk.

Nästa populära golvalternativ i garaget är beläggningsplattor. Var och en av skikten under installationen kräver noggrann spänning. Detta kan kräva en ram, som kan hyras eller köpas till ett rimligt rimligt pris. Detta alternativ ger det bästa resultatet. Det bör noteras att det är nödvändigt att underkasta tampning varje 5 cm av golvet. Oavsett om golvet är rammat nog ska bedömas med ett tecken - om du kan gå på golvet och inte lämna ett enda spår.

För att lägga beläggningsplattor är det nödvändigt att använda ett antal på varandra följande åtgärder. För det första läggs ett lag av sand fem centimeter tjockt på jordens yta.På toppen av sanden häll ett lager av 10 cm grus i mittenfraktionen. Nästa lager är sand igen, tjockleken ska vara ca 10 cm. Sedan följer ett lager av cement som är lämplig för beläggningsplattor. Istället för cement kan du använda ren sand. Skiktets tjocklek ska vara fem centimeter. Då kan du hantera mållinjen.

Vi får inte glömma att skikten som läggs med sand och grus måste ha vattentätande material i flera skikt mellan dem. Vattentätning kan tillverkas av takmaterial, en tät film av polyeten. Ett bra och pålitligt alternativ skulle vara användningen av geotextiler. För att ansluta vattentätningsmaterialet för att erhålla ett enhetligt skikt bör man använda skottband eller lödning genom att överlappa skikten på varandra. Och lederna måste dessutom vara vattentäta med mastic.

Skiktets tjocklek ska vara fem centimeter. Smuts kan ackumuleras i luckorna, för att de ska fyllas med sand och cement blandas med varandra i ett förhållande av 3: 1. Den överskjutande blandningen måste avlägsnas. Denna höjd ska sprutas med vätska och får torka. Det är värt att komma ihåg att om blandningen faller på beläggningen måste den avlägsnas omedelbart, annars kommer utseendet att försämras.Också glöm inte att du inte behöver använda slangen, det maximala är en sprutpistol. Detta beror på det faktum att på grund av den starka strålen kan en blandning av sand och cement tvättas ut ur sprickorna.

Trägolv är också ganska populärt. Livslängden på trädets golv kommer att vara ungefär tjugo år. Att förlänga trädet kan behandlas med en speciell komposition.

För att självständigt lägga ut trägolvet måste du följa vissa byggnadsfaser. Först måste du ta bort det övre lagret av jord. Därefter borde du använda en ram för att tämma lagren ordentligt. Samtidigt är det önskvärt att återfukta varje lager. Nästa måste du lägga vattentätning.

Kvaliteten på detta material passar bäst för användning av rullande takmaterial, filmer, geotextiler eller specialmembran för vattentätning. Nästa lager är bättre att applicera sand eller grus, skiktets tjocklek är tio centimeter. Detta lager måste också tampas med största försiktighet. Då kan du börja lägga träslag.

Deras storlek är som regel 50 eller 40 millimeter.Varje element kräver behandling med antiseptisk, jordblandning, även lämplig harts- eller flamskyddsmedelimprenering. Detta görs för att minska brännbarheten hos trä. Det är bra att komplettera duken med järnvägssvängare, eftersom deras behandling med fabriksimpregnering gör att de är resistenta mot fukt och svamp.

Varje trälagring är installerad i en speciell urtagning. Du måste installera exakt med golvet, för detta kan du använda nivån. Den kan också jämnas med träkilor, för vilken bitumenmastik används. För fastsättning av lager i förhållande till väggarna med ankare eller gips. Det är enkelt och kräver inte mycket tid.

Det är värt att komma ihåg att vid ingången på bilhjulen skulle falla på lags. Därför måste de vara placerade på ett avstånd av en halv meter från varandra. I det här fallet, om avståndet mellan dem minskar, blir golvet mycket hållbart. Fokus på loggarna, golven måste skära ombord. Optimal användning av 40 eller 50 brädor. De ska fästas från varandra på ett avstånd av cirka fem millimeter. Detta beror på att brädorna kan expandera eller krympa under påverkan av fukt och temperatur.

Fördelarna med trä kommer att vara miljövänlighet, förmågan att behålla värme, samt estetik, kemikalieresistens. Detta golv kan målas eller lackas. Livets livslängd kan förlängas genom att regelbundet byta skivor. I garaget är det ganska möjligt att skapa ett modulärt skydd med egna händer. Garaget golvet kan flyttas utan någon speciell kunskap. Det är inte heller svårt att lägga en polyuretan och epoxi golv eller installera metall golv.

Värme och isolering

Oavsett golvbeläggningen är det bättre att värma golvet eller utrusta det med värme. Alla kommer att känna sig mer bekväma om han har ett varmt golv under hans fötter. Dessutom, varma våningar - ett löftet av torrhet i rummet. Detta skyddar golvet från fukt och låga temperaturer.

För isolering rekommenderas extruderat polystyrenskum. I det här fallet kommer en sådan värmare att ge dig en dubbel effekt - att vattentät och samtidigt isolera rummet. För optimala resultat läggs det expanderade polystyren i ett lager av minst 5 cm. Nästa alternativ, som också kombinerar de två nödvändiga effekterna av isolering och isolering från fukt representeras av granulerat skumglas.

Det billigaste alternativet skulle vara isolering i form av trasiga tegelstenar, expanderad lera eller glas. Men för att isolera ett sådant lager av isolering från fukt kommer det inte att fungera. Därför är detta alternativ inte det bästa, även om det är ganska attraktivt.

Man måste komma ihåg att det är omöjligt att placera isolering i hela ledigt utrymme mellan lagren. Det är nödvändigt att lämna luftventiler ca 5 cm i storlek. Luftflödet kommer att skapa en ytterligare vattentätningseffekt. Uppvärmt golv är väldigt populärt idag.

Användbara rekommendationer

Erfarenheten visar att en hög fuktighet i ett garage kan bero på att det finns grundvatten nära golvytan. De lägger fukt i rummet när de läcker ut genom golvet. På grund av detta kan områden med hög luftfuktighet och även små pooler bildas på golvet. I detta avseende är det bättre att säkerställa utflödet av vatten genom grävningar.

Detta kommer också att hjälpa till med nederbörd, smältning av snö och vätskor som faller på golvet under biltvätt eller reparation. Skydd från allt ovan kommer att ge bra vattentätning.Om vi ​​pratar om betongbeläggning borde vi inte glömma att damm kommer att dyka upp i rummet från detta material. Det är möjligt att minska sin mängd på grund av speciella impregneringar eller färger.

Du kan ordna rätt golv endast genom att kontrollera varje kudde med en nivå. Lämplig nivå vattenbaserad eller laser. Lasernivåerna är ganska dyra, så det är lättare att hyra en sådan enhet. Det vill säga, jämnheten i skiktet kan bestämmas utan att använda pekar och markeringar.

Livslängden för någon av alternativen för golv kan öka betydligt på grund av korrekt vård och underhåll av en positiv temperatur i garaget. Låga temperaturer gör att golvytan spricker. På grund av detta börjar golvet att kollapsa. Det är också möjligt att öka livslängden genom att minska effekterna av fukt och kemikalier - till exempel, tvätta inte en bil i ett garage på vintern.

Och om du inte kan klara av det, måste du torka beläggningen efteråt. Om du håller garaget torrt kommer temperaturändringar inte att vara så dåliga. För att göra golvkvaliteten och varar längre, välj alternativen som har testats med tiden.För att göra det är det inte alltid nödvändigt att lyda modetrender, eftersom om du fattar fel beslut måste du spendera extra tid och pengar på att lägga nya golv.

Var uppmärksam på anpassningen. Om cementgolvet inte är helt slät, kommer det att förkorta dess livslängd, eftersom höjdskillnaderna kommer att bidra till ackumulation av fukt.

Förstärkning hjälper till att stärka beläggningen och höja upp den något ovanför marken. Det bör komma ihåg att golvet måste torkas noggrant efter hällning och först då tas till glaset om det antas. Täck golvet av cement eller betong kan använda linoleum eller trä. Anordningen av ett sådant golv beskrevs ovan. Du kan också avsluta den med keramisk granit, vilket avsevärt förbättrar beläggningens egenskaper och förlänger dess livslängd.

I den här videon hittar du en mästerklass från yrkesverksamma inom att hälla ut det självnivellerande golvet i garaget.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum