Garage av skum block: Fördelar och nackdelar med byggnader, installationsfunktioner

Att ha en bil eller kommer att köpa den måste du ta hand om garaget. Om det finns en önskan att göra detta rum individuellt och bekvämt för en viss ägare, är det bättre att inte köpa det, utan att bygga det själv. Skumblod är det enklaste och bekvämaste alternativet att snabbt och effektivt bygga väggar och bygga ett garage på egen hand.

Särskilda funktioner

Varje ägare vid utseendet på bilen tänker först om platsen för hans parkering. Att lämna bilen utomhus är oönskade och också riskabelt. Väderfenomen kommer avsevärt att förstöra utseendet på bilen och minska livslängden, dessutom ökar risken för stöld eller annan skada från vandals händer. För att undvika allt detta måste du köpa eller bygga ett garage.

Köp förenklar uppgiften för bilens ägare, förutom att det behövs andra betydande investeringar förutom finansiering. Men för att få ett garage som uppfyller alla krav för en viss person, det enklaste sättet att bygga det. För att göra denna process tillräckligt snabbt kan du bygga den från skumkvarter, som är flera gånger större än tegelstenar, eftersom arbetet går mycket snabbare.

För ett sådant garage kan inte göra utan grunden, som hälls med hänsyn till markenpå vilken byggnaden kommer att vara belägen. Det är nödvändigt att initialt beräkna garageens dimensioner för att fylla grunden korrekt. I själva verket kan garaget byggas in, det vill säga vara en del av byggnaden, monterad när den är färdig till den redan färdiga byggnaden. Ett fristående hus för bilar, som byggs på befintligt ledigt utrymme, är bekvämare.

Platsen i förhållande till marken kan också vara annorlunda - garaget ligger på ytan, det kan vara halvt begravt i marken om marken är torr och stark eller helt placerad under marken, om det finns mycket lite utrymme för ett garage och flera föremål måste placeras i samma område.

För att bilen ska passa i garaget och det finns plats att lagra olika saker, rekommenderas bredden på byggnaden att vara minst fyra meter och längden - minst sex. Om jorden är solid och torr, är det lätt att bygga en betongkälla, och för jord med grundvatten i närheten är det bättre att inte göra en sådan byggnad.

Skumblod för deras dimensioner är lätta nog och mycket hållbaraDärför är det bekvämt och trevligt att arbeta med dem. Sådana element är kopplade med hjälp av speciallim, vilket fixar blocken bra, inte släpper i kyl eller värme, vilket ger optimala förhållanden för att lagra bilen. Skumblodens längd är 60 centimeter, bredd och höjd - 30 respektive 20 centimeter. Det är viktigt att notera materialets goda yttre egenskaper, vilket praktiskt taget inte behöver en yttre finish och kan vara lämplig utan det alls.

projekt

Så snart ett beslut fattades om att bygga ett garage, är det första att tänka på att skapa ett projekt. Denna typ av arbete kan utföras självständigt eller använda en specialists tjänster. Beroende på områdets tillgänglighet är det möjligt att planera storleken på den framtida byggnaden och strukturerna intill den, om det behövs.

Om familjen har två förare och två bilar, så byggs garaget i enlighet med detta.Byggnaden för 2 bilar ska vara rymlig, så att bilarna kunde passa in under ett tak och det fanns en plats att lagra lager, däck och andra bagage. När det finns en katastrofal brist på utrymme för en bil kan du göra ett två våningar garage, där en bil kommer att vara på första våningen, och en fullvärdig verkstad kommer att ligga på andra våningen. Med andra våningen finns möjlighet att utrusta inte bara ett arbetsområde, utan också en plats för en hobby, någon har musik, någon samlar och så vidare.

De mest framgångsrika är storleken på garaget 6 på 4där det visar sig och lägger bilen, och kompletterar byggandet av en mängd olika hushållssaker och bemannat arbetsområde. Om det finns en önskan att inte bara göra ett bekvämt garage, utan också en vacker, kan den slutföras med vind, där du kan utföra en del av arbetet eller ha möjlighet att vila efter reparationsarbetet. Fläktar kan värma upp, du kan ordna lämplig förlängning. Bad kan vara en del av garaget, men i detta fall är det viktigt att isolera båda rummen så mycket som möjligt så att vatten och fukt från en inte faller in i andra.

Efter att ha planerat en betongkälla är det viktigt att dess djup bibehålls inom de gränser som fastställs för det och vara högst två meter. Vid planering av byggandet av ett garage är det nödvändigt att beräkna mängden material som behövs i arbetet. Om längden på byggnaden kommer att vara sex meter, krävs 10 skumblock för en rad. Beräknas också och deras antal i höjd.

När problemet med väggarna är löst kan du gå till taket. Den kan skjulas, byggas med en bias i en riktning eller ha en standardform av taket på ett bostadshus, men inte högt upphöjt från taket på garaget. Det är värt att uppmärksamma det material som det kommer att täckas med. För att göra detta kan du använda skiffer, kakel, metall eller korrugerad. Var och en av de ovanstående alternativen har sina fördelar och nackdelar, men det första du bör uppmärksamma är närvaron av material som du kan utföra ett antal arbeten med.

material

För att bygga ett bra och högkvalitativt garage måste du bestämma på vilket material det är bäst att bygga det. Skumblock har flera sorter, för det är viktigt att känna skillnaden mellan dem för att göra rätt val.

Det finns block av:

  • Betongbetong - Tillverkad av kvarts sand, cement, ämnen för bildande av porer (aluminiumpulver eller pulver), kemiska tillsatser. Den torra blandningen ska spädas med vatten, varefter kemiska reaktioner uppstår och lösningen är klar för slutbehandling i en autoklav eller torkkammare. Gasblocket har sina fördelar - det har de rätta gränserna och en plan yta, det är lätt att arbeta med, borra och slipa, dess höga ångpermeabilitet bidrar till att snabbt avlägsna rök från rummet och upprätthålla ett optimalt mikroklimat inuti.
  • Skum blockplatta består av sand, vatten, cement och ett speciellt skummedel. En särskiljande egenskap är de stängda porerna som är fyllda med gas, vilket hjälper till med hydro-resistans och värmeledningsförmåga.
  • Ceramsite block hänvisa till lätta material. För att skapa dem blandas cement, sand och expanderad lera, vilket resulterar i sfäriska granuler. Av de grundläggande egenskaperna hos expanderade lerblock är det möjligt att notera låg ångpermeabilitet, lågt pris, en större massa än i de tidigare utföringsformerna, den högsta koefficienten för värmeledningsförmåga, den ojämna ytan av materialet.För konstruktionen av detta material behöver både interiör och extern dekoration av blocken.
  • aska block Erhållen från granitscreening och krossat sten, sand eller flodgrus, kan andra material som inte längre är lämpliga för användning, såsom brutna tegelstenar, glas eller betongprodukter användas. Det finns ett visst beroende som reglerar tätheten hos ett visst material, och det beror på storleken på partikelformen i cinder-blocket, vilket också påverkar dess styrka.
  • Gassilikatblock överlägsen alla andra när det gäller styrka och utseende. För tillverkning av gassilikatblock behöver man använda kvartsand, kalk och cement. Skummningsproceduren sker på bekostnad av kemikalier. De är frostbeständiga, brandbeständiga, starka och har ett brett utbud av former.

För att skapa en solid grund kan en bra mästare inte göra utan att använda FBS, på vilka block av sandblock kommer att placeras.

Användningen av betongkonstruktioner gör att du snabbt och effektivt kan bygga en pålitlig konstruktion. Användningen av betongblock sparar tid på grund av dess stora dimensioner i jämförelse med det vanligategel.

Stiftelse val

När du planerar byggandet av garaget, det första du behöver ta hand om stiftelsen. Dess val kommer att göras beroende på marken på vilken den kommer att byggas. Om jorden är tät och grundvattnet passerar under två meter kommer det att vara tillräckligt för grunden att göra en ram fyrtio meter djup för en envåningsbyggnad och sjuttio centimeter för en två våningar plats för en bil och en verkstad. I det här fallet är det möjligt att göra en betraktningspit, eftersom marken tillåter det.

Om jorden höjs är det bäst att helt fylla plattformen där garaget kommer att byggas och sedan börja bygga. Inspektionshål under dessa förhållanden är omöjligt. Om du vill göra en källare på instabil jord måste du gräva ett djupt hål och göra en remsa eller stapelfundament.

När stiftelsens typ har bestämts måste du göra en layout av sin plats. I hörnen är insatser eller hörn grävda och ett rep dras. När denna typ av arbete är färdig är det nödvändigt att kontrollera jämnheten i hörnen, och om allt är normalt kan du gräva en gräv, om inte stakesna omplaceras tills hörnen är jämn.

Skytten grävs åttio centimeter djup eller meter. Bredden på grundbokmärket bör vara mer än tio tum eller femton tum i garaget. I botten av grävden hälls sand med ett lager av 15 centimeter och komprimeras. Därefter kommer murlagrets skikt på 10 centimeter, vilket också tämpas. Därefter måste du göra ett formning av brädorna, som placeras i förstärkningsramen, svetsas enligt måtten på färdiga grävningar.

Rammen är gjord så att cellerna har en höjd och bredd som är lika med tio centimeter. Därefter framställs betong av cement och sand i ett förhållande av 1 till 3. Dessutom fylls 4 eller 5 delar med grus eller krossad sten, och vatten används också. Varje öppning hälls i sin tur tills den delvis torkas i tre eller fem dagar. När alla sidor hälls, är hela fundamentet jämnt och lämnat att torka i tre eller fem veckor.

När grunden är klar fortsätter de till förstärkning av källaren eller betesmarken om den är avsedd att byggas. Först efter färdigställandet av alla dessa arbeten kan du fortsätta med byggandet av väggarna i skumblokken, förflyttning till önskat mål.

Hur beräknar man kvantiteten?

Byggandet av ett garage kräver en viss mängd material som kan beräknas grovt för att få en uppfattning om hur mycket du behöver köpa och hur mycket det kommer att hälla ut. För att beräkna antalet skumblock måste du först överväga garaget, om det finns fönster i det och hur mycket, vilken storlek blir porten.

När alla data har mottagits kan du göra en beräkning av antalet block för var och en av väggarna. Eftersom dimensionerna av detta material är standard, blir det ganska enkelt att göra detta. Nästa steg kommer att vara att söka efter materialet, vars kostnad blir optimal. Detta gäller betong, sand och alla andra material. Varje hyresvärd är intresserad av att bygga kvalitetslokaler till lägsta möjliga kostnad.

För att beräkna antalet betongbitar, som kommer att fylla en viss typ av grund, finns det speciella räknare. Genom att ange parametrarna för den framtida grunden kan du enkelt beräkna mängden nödvändiga material för dess konstruktion.

Att känna till den mängd som krävs för detta eller det här materialet, kan du köpa ett köp och producera arbete.Processen att bygga ett garage är ganska lång, så du kan säkert dela upp det i steg och använda ekonomi i enlighet med dem. Sådan planering ger dig möjlighet att förvärva vad du behöver, men samtidigt kunna samla in pengar till andra material som behövs i nästa steg. Således kan du, om pengar saknas för hela garaget på en gång, genom att korrekt beräkna mängden betong, sand, murbruk eller skumblod i sig, du gradvis kan fortsätta arbeta.

För stora byggföretag har hela program utvecklats, vilket gör det möjligt att beräkna kostnaderna för varje arbetsområde. Det hjälper till att göra en uppskattning, placera de första nödvändiga materialen och starta byggprocessen. Det är inte nödvändigt för en vanlig person att använda några program, särskilt eftersom de betalas och kostar mycket, är det bara viktigt att bryta byggandet i etapper och systematiskt köpa vad du behöver på ett visst stadium.

konstruktion

För att bygga ett garage med egna händer, måste du veta arbetsordningen. Fasad planering och konstruktion av strukturer i enlighet med reglerna kommer att möjliggöra ett bra resultat på kortast möjliga tid.

Steg-för-steg-instruktionen är en lista över åtgärder som hjälper till att systematisera arbetet och göra det relativt enkelt och samtidigt högkvalitativt. Så, byggandet börjar med det faktum att platsen är märkt med pinnar och därmed bestämmer den framtida grunden. Du måste inspektera området för hinder som kan störa fri att komma in och lämna garaget.

Nästa steg är att bestämma typen av jord och valet av stiftelsen. För höjningsområdet är det nödvändigt att fylla hela golvet helt, byggnaden av källaren och inspektionshålen är omöjlig. För tät jord med djupt grundvatten kan en remsa grundas, där både källaren och observationskällan är lämpliga. De läggs också ut på detta stadium.

Därefter installeras svängportarna på distansstiften, de tjänar som en riktlinje och kommer att vara det element som inte kan justeras efter att väggarna är byggda. Därför måste de installeras exakt och kontrollera deras prestanda.

När det här steget är klart måste du gå till vattentätningen under väggens botten, som är tillverkad av valsade material. Först efter detta steg börjar byggandet av väggarna.Det är rätt att börja lyfta väggar från ett hörn. Den första raden placeras på cement-sandmortellen. Vidare används en speciell limlösning, blocken flyttas en tredjedel av deras längd.

Så snart väggens höjd har nått slutet av porten, måste du installera en betongstrålbygel direkt ovanför öppningen. Om taket är planerat att skjulas är det bäst att göra en bild på sidan långt ifrån porten. I händelse av att ingen huva är installerad i garaget, ska små hål göras längst ner och upp på väggen så att luften kan cirkulera i rummet.

Byggnaden av väggarna är avslutad genom att skapa ett solid förstärkt bälte, på vilket takbalkarna kommer att läggas. De bör läggas ut, hålla ett intervall på 80 centimeter, och balkarnas ändar ska förlängas tjugo centimeter bortom väggen. På de undre kanterna av strålarna staplas plåtar som bildar taket. Det är på denna yta att vattentätningen läggs.

För taket är det bäst att använda profilerad plåt på grund av dess ljushet och hållbarhet. Du kan täcka balkarna och skiffer, om det är tillgängligt.Arbetet utförs från bakväggen till grinden och slutar med bildandet av en visir. När allt arbete är slutfört är processen med uppvärmning med expanderad lera, slagg eller glasull och väggröring på väg.

KNär garaget är helt klart kan du fästa allt du behöver till den färdiga byggnaden. - bad, extraverkstad, skjul eller annan byggnad som kommer att utföra en annan roll än garaget.

tips

I arbetet med att bygga ett garage är det viktigt att ständigt kontrollera skumbetongens nivå så att varje block är helt platt. För att justera finns det en speciell gummihammare som gör det möjligt att flytta ojämnt masonry. Det är väldigt viktigt att göra det direkt, tills limmortellen är frusen. Sådana aktiviteter utförs under hela konstruktionen. Som ett resultat har det färdiga garaget plana väggar.

Med en slät vägg kan garaget enkelt gipsas för att måla eller applicera ett lager av dekorativ gips och skapa en unik design. Om du vill kan du bygga byggnaden med en europeisk styrelse så att den ser spektakulär ut och väl underhållen.

När man bygger ett garage är det mycket viktigt att inte glömma ventilationen. Det kan tvingas, vilket anses vara det bästa alternativet, men det finns andra sätt - lämnat ett gap i murverket ovanför och under, installera en speciell mekanisk huva och andra alternativ.

Om marken är instabil och det finns risk för nära tillträde till grundvattnet är det bäst att undvika att bygga en betongkälla eller källare som skyddar hela garaget från fukt. Om garaget gjordes som en förlängning, kan ytterligare dörrar göras direkt från insidan för att undvika att använda porten om det inte finns något behov av att köra ut.

Om nederbörd faller för ofta blir installationen av avlopp på taket av garaget eller i närheten av det en nödvändighet. Detta görs för att säkerställa att fukt inte faller på fundamentet och förstör det inte. Med sådant skydd kommer garaget att stanna mycket längre, dess skyddande egenskaper kommer inte att brytas, och bilen kommer att vara tillförlitligt skyddad.

Beroende på var exakt garaget byggs kan du göra det i olika storlekar. Med ett privat hus är det mycket bekvämt att lagra all arbets- och trädgårdsutrustning i ett separat rum. Garage i det här fallet kan du fästa i huset och skapa utseendet på en stor övergripande byggnad, varaktig i en stil eller vice versa, för att skilja den och att fokusera på en annan typ av design.

Vid stugan behövs ofta garage för tillfälliga parkeringsbilar och lagring av all utrustning som är nödvändig för arbete. Om det finns en källare i garaget, så är det väldigt bekvämt att lagra skörden från sängarna i den.

Om du planerar att bygga ett garage från början, är det önskvärt att utforska de bästa alternativen för planering och konstruktion, för att bestämma systemet för att öppna porten, närvaron eller frånvaron av fönster. Bara genom att närma sig frågan seriöst och noggrant kan du så småningom få ett bra och högkvalitativt garage där allt finns på förhand och varje sak har sin plats.

Fördelar och nackdelar med skumbetongblock, se följande video.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum