Vad borde vara det minsta avståndet mellan rör för golvvärme?

Varmvatten golv får allt mer popularitet. Rätt installation av dessa golv säkerställer effektiv uppvärmning till låga driftkostnader. För att uppnå kvalitetsresultat vid utrustningen av ett uppvärmt golv kan det endast omfattas av reglerna för projektet och installationen, varav en av de grundläggande stunderna är avståndet mellan rören i det enskilda värmesystemet.

Designfunktioner

Den traditionella utsikten över ett uppvärmt golv är ett betongskikt, inom vilket det finns ett system av plast- eller metallrör med varmt vatten. Skreven ska vara högre än rör med en diameter av 16-18 mm med 3 centimeter. Denna metod kallas också "våt".

En annan typ av golvvärme design kallas "ljus", den är gjord av polystyren eller trä.Ljussystem präglas av mindre tjocklek och vikt, de används på platser där det inte går att hälla ett tjockt betongskikt.

Innan du väljer en lämplig golvvärme, bör du ta hänsyn till lokalerna, Om en sådan enhet inte rekommenderas att installera:

 • I bostadshus med ett gemensamt värmesystem. I det här fallet är installationen av ett vattengolvsystem endast möjlig med tillstånd från husets ägare, vilket visar sig vara mycket problematiskt.
 • I allmänna utrymmen. Värmeförluster på offentliga platser är så stora att alla fördelar med att installera en ekonomisk golvvärme förloras, eftersom användningen blir dyr och det blir ingen effekt.
 • Installation av golvvärme som enda värmekälla. En sådan tomt är endast möjlig om de höga kraven på värmeisolering av den internationella standarden är uppfyllda, annars kommer inte värmen att lagras. Därför används konstruktionen i kombination med radiatorer eller i närvaro av batterier.

Den viktigaste komponenten där kvaliteten och funktionaliteten hos hela enheten beror är isolering.Uppgiften att bevara värme kan på ett säkert sätt tilldelas skummet eller glasullen. Dessa material måste ha en densitet på minst 30 kg / m3.

Du kan också använda isoleringsmattor att varva ner till ytan av den framtida golvvärmen.

Förutom isolering innefattar byggandet av ett uppvärmt golv:

 • förstärkande nät;
 • fästen,
 • rörledningar;
 • dämpningstejp;
 • skåp för upptagning av en samlare med alla komponenter i utrustningen från vilken ledningarna utförs.

Styling metoder

Beroende på hur många rör som ska anslutas till uppsamlaren finns det två-rörs- och enrörsuppvärmningssystem.

Ett tvårörsystem är mer flexibelt och mer tekniskt än ett enda rör, men det andra har följande egenskaper:

 • stabil hydrodynamik;
 • enkel installation;
 • lönsamhet i arbetet.

Vilket system att välja i varje enskilt fall beror på ägarens behov och hans ekonomiska förmåga.

Du kan också identifiera fyra sätt att lägga ett varmt golv, vilket beror på de material som används: betong, polystyren eller trä (moduler eller lameller).

Betongväg

För framgångsrik hällning av betongskikt används förstärkt nät med tvärsnitt.4-5 mm. Risten läggs på det isolerande skiktet. Sedan är rören fäst till det med hjälp av plastklämmor. Röret läggs enligt ett förutvalt designschema.

I lokalerna i en stor yta utförs läggning i separata delar. I så fall måste samlaren koppla samman det önskade antalet gånger. Efter att ledningen har lagts, krävs provning. Testerna består i att tillhandahålla maximalt vattentryck för att identifiera eventuella läckor. Kontrollprocessens varaktighet bör vara minst en dag och med ett tryck på 5 atmosfärer.

Efter ett framgångsrikt test av styrka kastas en betongplatta. Slipsen späds ut från en speciell blandning (cement och sand), enligt de exakta instruktionerna. Under allt arbete i rören bibehålls arbetstrycket i vattnet, men det ska inte vara varmt. Detta följs av en torkningsprocess (vanligtvis varar det 28-30 dagar) och ett golvbeläggning.

Polystyrenmetod

Med ett polystyrensystem tar installationsarbetet betydligt mindre tid än med en konkret metod. Dessutom gäller tillvägagångssättet inte för "smutsigt" arbete, vilket inte kan misslyckas med att behaga ägare till lokalerna eller arbetarna som ska reparera efter reparation.

Polystyrenmetoden är tillämplig på varje bottenvåning. Värmeisoleringsplattor, med aluminiumplattor förinstallerade i dem, fördjupas till polystyren till golvytans täckningsnivå på 80%. Därefter installeras rören i konstruktionen i urtagen som är speciellt reserverade för dem. Därefter utförs tester under dagen och fortsätter till ytbeläggningen.

Trämodulsystem

Träsystemet har samma åtgärdsprogram som för polystyrenmetoden, men samtidigt läggs modulära spånplattor på det värmeisolerade skiktet, i vilket hål för rör görs på förhand. Rören är fixerade med aluminiumplattor och fördjupas till 80% av golvytan. Test är gjorda och ytbeläggningen läggs.

Trämodulsystemet är ganska enkelt att installera, men det kräver noggrann ritning, med hänsyn till alla nyanser, annars kommer hela strukturen att brytas även med den minsta skillnaden mellan plattorna.

Träställ system

Träsystemet av lameller används för att ordna ett uppvärmt golv på andra våningen i trähus. Monteringsschema motsvarar modulär typ, men endast i stället för modulerna tas slamar med en bredd på 20 mm och en tjocklek av högst 30 mm.Det isolerande skiktet används tunnare än i andra system.

Alla sätt att lägga det varma golvet har sina egna egenskaper som måste beaktas vid val av material. Det vanligaste och praktiska sättet att betongbekämpa.

Beräkna minsta avståndet

För att förhindra överhettning eller otillräcklig uppvärmning är det viktigt att välja rätt avstånd vid vilken värmebärare ska fixas. Dess beräkning är direkt relaterad till rörets diameter. Rören läggs på värmeisoleringsmattor, som ligger på polyetenisoleringsytor, med ett intervall från 150 till 300 mm. För de vanligaste rören med en diameter av 16 mm är de föredragna stigvärdena 150 mm för en rördiameter av 20 mm - 200 mm.

Det optimala steget i form av värmebelastning på 48-50 W / m² är 300 mm. För badrum, där temperaturindikatorerna på det uppvärmda golvet behöver fixas till ett konstant värde, är det nödvändigt att göra ett intervall på 150 mm. Detta steg är också relevant för belastningar på 80 W / m². I rymliga rum med högt i tak är det bättre att lägga rör med intervaller på 200 eller 250 mm.

Beräkningen av minsta avståndet mellan rören beror på hur de läggs: serpentin, dubbel serpentin eller snigel.Spol är mest populär i rum där det kommer att bli nödvändigt att använda flera temperaturregimer. Att lägga denna metod är loopad. I dubbelspolen placeras matnings- och returkretsarna sida vid sida eller måste överlappas längs hela rumets omkrets, och när rören är anordnade med en cochlea parallell. För att underlätta rörläggningsprocessen kan du använda en speciell avkylare, vilket förenklar rörrullen och ett professionellt verktyg.

Rörläggningssystem

Kvaliteten på uppvärmningen av framtidens golvvärme och enhetlig värmefördelning beror på hur vattenröret ligger i rummet. Som nämnts ovan finns det flera system för att lägga rör i ett golvvärmesystem.

Snake eller serpentin krets

I detta system har rörlayouten en loopliknande form och röret kan böjas upp till 180 grader. Ormen kan brytas ner med hjälp av speciella fästen, men det är omöjligt att skapa för högt tryck på röret, eftersom det kommer att expandera från varmt vatten under drift. Ordningen är tillämplig i rum med linjär vinkel och rymliga rum där det är nödvändigt att skapa olika temperaturförhållanden.Minus-spolen är en möjlig ojämn uppvärmning av ytan.

Schema snigel eller skal

Spiralrörläggning anses ganska enkel. Det produceras som ett betongskikt, och i närvaro av propenmaterial. Detta system är också användbart för expanderad polystyren.

Rören kan anslutas med slangklämmor, medan returledningen ska placeras bredvid varmvattenledningen, vars temperatur är mycket lägre. Denna metod har nackdelen endast vid felaktig installation (med ett stort steg) i form av bildandet av kalla zoner.

Nyanserna av redigering

Under det varma golvet och dess komponenter med egna händer finns olika obehagliga överraskningar, vilket är bättre att förutse.

Oftast uppstår följande nyanser av installationen av ett värmeisolerat golv som måste beaktas:

 • om stela rör används för att arrangera golvet och avståndet mellan dem når en meter, då vid installation av fler böjningsmaterial bör man strikt följa steget som motsvarar rörets diameter;
 • Det är lätt att få ökad styvhet: du måste köra fästelement (skruvar, dyvar) i golvet;
 • Vid användning av polypropenmaterial är det nödvändigt att överväga deras densitet;
 • sannolikheten för att systemet ökar lederna i lederna av metallplaströr, deras antal måste minimeras;
 • en platt yta hjälper till att placera komponenterna ordentligt och enkelt och häll ut skiktet;
 • rör bör endast läggas i de tidigare förberedda spåren i strukturen;
 • du bör inte spara på materialet, även om det är ett litet fäste - den övergripande kvaliteten på den framtida golvvärmen beror på vilken detalj som helst.

Professionella tips

Innan du installerar vattentätheten måste du rengöra ytan väl och ta bort alla skräp. Dessutom är närvaron av chips och sprickor inte tillåtet - de måste förseglas innan arbetet påbörjas.

Isoleringen måste vara antingen monterad eller överlappad. Samband bör förseglas med ett brett band. I de områden där väggarna passar kan du också lämna lite isolering, som senare kommer att täckas med en screed. Hela golvet måste vara täckt med isolerande material.

Vid installation av ett uppvärmt golv rekommenderas det inte att placera rören på de platser där möblerna fortsätter att vara för att undvika överhettning av dessa sektioner.

Rörmonteringsremsor installeras på samma avstånd (50-70 cm), vinkelrätt mot väggen där kollektorn kommer att placeras.

Samlaren är monterad innan rören läggs. När du installerar det måste du se till att ytan kan klara de nödvändiga belastningarna: vikten på själva utrustningen och alla anslutningselement.

För att förhindra bildandet av sprickor i stora rum, dela professionella ytan av ytan för att bearbetas till segment med hjälp av ett dämpband. Tillförselröret är endast anslutet från kollektorn.

Det är absolut nödvändigt att testa den färdiga rörledningen. Testet utförs under ett tryck av minst 5 atmosfärer och en period av minst en dag. Vid tidpunkten för hällning av screed-systemet är avstängt.

Även med självinstallation av ett varmt vattengolv finns det verk som bäst finns kvar för en specialist. Till exempel bör kollektorens anslutning efter pannpumpen och framför andra radiatorer endast utföras av proffs. Det är också bättre att överlåta installationen av termostater till en specialist.

Varmvatten golvsystemet är inte billigt, men det kommer även att fungera (om det är korrekt installerat) garanterat i upp till 50 år.Därför bör du inte spara på material och arbeta med installationen: det är bättre att föredra högkvalitativa material och tjänster för att få motsvarande resultat.

Installation av vattenuppvärmt golv som du kan se i den här videon.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum