Hur man böjer gips

Hur man böjer gips

Var och en av oss när vi utförde reparationsarbeten hemma hade olika idéer om den ursprungliga dekorativa designen av en viss del av rummet. De flesta av dem tycktes oss absolut omöjliga att genomföra på grund av förekomsten av ett sådant problem som bockning av gips.

Möjligheten att fungera korrekt med gips gör det möjligt att tillämpa sådana designlösningar som installation av olika bågar, kolumner, böjda tak. I avsaknad av lämpliga färdigheter skapas ett falskt intryck att denna typ av arbete endast kan utföras av en professionell. Men det här är långt ifrån fallet och vår artikel hjälper dig att se till om det.

Materialegenskaper

Gipskartong är en typ av byggmaterial som är gjutet av gipsskivor och pappskivor. Dessa ark täcker gipset från två sidor.Det finns olika typer av gips. Var och en av dem används, beroende på rummets syfte. Gips ingår i gruppen av minst elastiska material, men har samtidigt förmågan att byta, beroende på fuktighet.

Själva processen med att böja gips behöver inte speciella färdigheter. Allt som behövs är omhändertagande för att undvika en paus i gipsplåten, vilket leder till dess olämplighet.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med materialet:

 • Den har höga miljöegenskaper.
 • Den har utmärkt ångpermeabilitet.
 • Gipsplåtar är en helt platt och slät yta.
 • Den har höga ljud- och värmeisoleringsegenskaper.
 • Låter inte mycket problem under installationsarbetet.
 • Brett storlek.
 • En liten andel.
 • Flexibilitetsark. Den här egenskapen låter dig skapa olika unika former i inredningen.

Nackdelar med ansökan:

 • I rum med en fuktighet på mer än 80% är användningen av detta material omöjligt.
 • Den relativa bräckligheten, som under byggnadsarbetet väsentligt komplicerar processen, kräver särskild omsorg och noggrannhet.
 • Svårigheten att använda skruvar, skruvar och andra bultar på väggarna av denna typ.

Sheet böjning

Innan vi fortsätter direkt till processen att bocka kartongen, är det nödvändigt att bestämma hur brant den önskade böjningen kommer att vara. Beroende på vilken parameter vi väljer, kommer det sätt på vilket denna process utförs att väljas.

Exekveringsmetoderna beror på böjradien och är uppdelade enligt följande:

 • Böjningsradie från ett tusen till två tusen sjuhundra och femtio millimeter.
 • Böjningsradie från femhundra till tusen millimeter.
 • Böjningsradie från ett hundra femtio till tre hundra millimeter.

Överväga var och en av de beskrivna metoderna. Som vi redan har upptäckt är den första av de tre metoderna tillämplig på bågar från tusen två tusen sjuhundra och femtio millimeter. Det enklaste sättet att skapa en sådan båge är att använda den så kallade torra metoden. Vi studerar det mer detaljerat.

Den innehåller flera steg. Det första steget är valet av önskad tjocklek av gipsskivor.

I förhållandet mellan tjocklek och radie finns följande alternativ:

 • Med en radie av två tusen sjuhundra och femtio millimeter med gips,vars tjocklek är tolv och en halv millimeter.
 • Med en radie av tvåtusen millimeter är tjockleken nio millimeter.
 • Om böjningsradie är ett tusen fem hundra femtio millimeter, så borde gipsskivan vara åtta millimeter tjocka.
 • Den minsta tusen meter bögen i denna kategori är gjord av endast sex och en halv millimeter gips.

Den sista av de presenterade alternativen gör att du kan spara en hel del tid. när bock gips, men de finansiella kostnaderna måste öka. De tre första metoderna kräver mer ledighet på grund av arbetets komplexitet.

När vi väl bestämt oss för valet av böjningsradie fortsätter vi direkt till bockning av gips.

Det finns också två åtgärdsalternativ:

 • Den första av dem blev kär i städerna för sin lätthet, enkelhet och lite tid. Kärnan i denna metod består i att fästa sektionen på en profil som redan har böjts och installerats på förhand. Alla manipuleringar för att säkra sektionen måste göras långsamt och noggrant.Också krävs för att följa steget mellan fästanordningar, högst femtio millimeter. För att uppnå det önskade resultatet av profilens krökning används saxar för skärning i metall. Med hjälp av dem gör vi nedskärningar på profilen.

Under inga omständigheter tillåts det att böja gipset tvärs över. Detta kan orsaka skador på arket.

 • Tänk nu på den andra, mer komplexa och tidskrävande metoden. Dess komplexitet ligger i det faktum att förberedelsen av layouten för den önskade veckan krävs, vilket kräver tid. Egenskapen hos strukturen som skapas är att dess radie bör vara mindre än den för framtida halvcirkeln. Bredden måste i sin tur vara mindre än bredden på arket, vilket vi böjer. Med den här metoden kan du underlätta processen att bocka gips och öka risken att lämna materialet utan skada. När mallen är klar (eller du hade den ursprungligen), med en noggrann rörelse böjer bandet i form och förblir i denna position tills önskat resultat erhålls.

Överväg nu följande alternativ, som används vid tillverkning av radiusens bågstorlek, inte upp till en meter.I folket kallas denna metod våt. För denna metod behöver vi följande verktyg och hjälpmedel: en nålrulle; vatten; bred pensel (kan även användas rull eller svamp); måttband; en penna.

Under arbetet med gipsskivor, med hjälp av nålrullen gör vi stansningen. Vätning utförs med vanligt vatten och en bred pensel eller rulle, svamp. Vid användning av en nålrulle ska följande rekommendationer följas: nålarna ska vara högst hälften av tjockleken på det ark som vi böjer men inte kortare än en tredjedel. Om dessa proportioner bryts, kommer gipset att skadas, när det första alternativet används, i det andra fallet kommer det önskade resultatet att vara helt utom räckhåll.

Den komprimerbara delen bearbetas med en nålrulle.

I detta fall kommer nålarna att utföra flera funktioner samtidigt:

 • producera en försvagning av kartongens styvhet;
 • tillhandahålla flytande åtkomst (i detta fall vatten) till kärnan av gips.

I avsaknad av en vals är det möjligt att ersätta den med en vanlig el. Detta sparar självklart inte tid och är en ganska tidskrävande process, men samtidigt blir det möjligt att spara på inköp av en speciell rulle.När man använder awls, görs hål växelvis på ett avstånd av tio till femton millimeter.

Nästa steg kommer att vätma det område som punkteras av oss med vatten. För att göra detta, använd en svamp, rulle eller trasa (beroende på ditt val). Förfarandet upprepas i tio till femton minuter. Vätning är nödvändigt för att låsa upp ytterligare möjligheter för gips, nämligen dess flexibilitet. Efter torkning förlorar gipsgatan absolut ingen av dess tidigare egenskaper.

Nästa ark måste böjas och fästs med skruvar på en förberedd ram. Manipuleringar utförs försiktigt för att undvika skador på arket. Låt det torka i ungefär en dag. Efter torkningen kommer alla tekniska egenskaper att förbli, och gipset kvarstår i önskad position.

Den senare metoden är tillämplig på böjning av gips med en radie på ett hundra femtiofemhundra millimeter. Denna metod är den mest radikala av alla tre. Detta beror på arkets lilla storlek.

Processen är uppdelad i flera steg:

 • Med en kniv på baksidan av arket gör vi djupgående tvärsnitt.Processen upprepas var 30: e och femtio millimeter. Tonhöjden beror på storleken på bågen. Ju mindre det är, desto mindre är steget, och ju större desto större är steget. I slutändan kommer endast ett minimalt lager av kartong att bindas i ett enda ark.

Skärningarna ska göras med särskild omsorg och noggrannhet, för att undvika skador på gipsytans yta. Efter mottagandet av sådan skada blir arket olämpligt för vidare användning.

 • På den plats som vi förbereder fixar vi konstruktionen med skruvar. Börja fixa bör vara från mitten av strukturen, och avsluta i enlighet därmed på kanterna. Varje slitsdel är fastsatt. Nackdelen med denna metod är den höga förbrukningen av skruvar.
 • Vi producerar kitt av hög kvalitet för hela strukturen (skär, slitsar).

Det är möjligt att använda mallen. Detta beror på det faktum att efter att ha fixat vår struktur på ramen blir det väldigt svårt att putsa alla nödvändiga hål. Men om i förväg för att förbereda ytan för att lägga vårt ark, ökar sannolikheten att försegla alla nödvändiga urtagningar avsevärt.

  Nu vet du hur man korrekt böjer gips och omvandlar den till de mest komplexa och ursprungliga formerna. Att böja gipsen med egna händer hemma är inte svårt om du närmar dig denna process med särskild uppmärksamhet och noggrannhet.

  I följande video lär du dig att böja gipset för bågen i dörren.

  kommentarer
  Författare
  Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

  Entré hall

  Vardagsrum

  sovrum