Metallramramhus: fördelar och nackdelar med strukturer

Under lång tid har det varit en fördjupad inställning till ramhusen av metallprofiler. Man trodde att prefabricerade strukturer av profilerna inte kan vara varma och hållbara, de är inte lämpliga bostäder. Idag har situationen förändrats, ramhusen av den här typen orsakar ett ökande intresse för ägarna av landstor.

Särskilda funktioner

Metallramanläggningar, som ursprungligen användes för byggande av lager och detaljhandel, används nu i privata bostäder. Basen av rambyggnaden av metallprofiler är lätt men hållbar konstruktion av galvaniserat stål. Profilens tjocklek beräknas individuellt för varje del av objektet och beror på de testade belastningarna.Stålprofiler ger strukturen den nödvändiga hållfastheten, zinkbeläggningen fungerar som ett skydd mot korrosion, vilket garanterar konstruktionens hållbarhet. För att öka tillförlitligheten kompletteras profiler med speciella förstyvningsribbar.

Profiler kan ha ett tvärsnitt i form av olika latinska bokstäver (C, S och Z). Var och en av dem används på en viss byggarbetsplats. Till exempel läggs basen ut med C- och U-profiler kopplade till självgängande skruvar. Rammens höjd bestäms av bredden hos de använda värmare och paneler för plätering. I genomsnitt är det 60-100 cm. Profilerna har perforeringar som löser problemet med ventilation, ökar objektets isolerande egenskaper.

De monteras enligt barndesigners princip, byggprocessen i sig innebär inte att specialutrustning används (förutom att skapa grunden). Med minimal konstruktion kan du göra det själv med ett litet antal assistenter (2-3 personer) för att bygga ett hus. På grund av den obetydliga tjockleken på ramhusets väggar (i genomsnitt 25-30 cm) är det möjligt att erhålla ett större användbart område än vid användning av standardteknik (hus av timmer, tegel, block).

Vid första anblicken verkar det som att rammetallhusen ser oattraktiva och monotona ut. Detta är dock absolut inte sant, för På grund av den lätta konstruktionen och förmågan att ge den en annan konfiguration är det möjligt att skapa föremål av ovanlig form. De strukturella funktionerna möjliggör användning av modernaste hängande material för ytterväggar, vilket kan ändras om det behövs. Vid viljan kan fasaden av ett ramverk av metallram efterlikna sten- och träytor, tegelverk.

Huset ser elegant och modernt ut, det är inte föremål för föryngring, för när som helst kan du byta ut fasadhöljet.

Foderet kan utföras omedelbart efter konstruktionen av föremålet, eftersom ramen på grundval av metallprofilen inte krymper. Fördelen är arbetets höga hastighet. Vanligtvis kan ett hus för en liten familj byggas på 2-4 månader. Samtidigt kommer det mesta att användas för att förbereda grunden och vänta tills betongen som har hällts in kommer att hämta den nödvändiga styrkan. Bland invånarna finns en felaktig åsikt om ramhusets instabilitet. Denna konstruktion kan emellertid motstå betydande vindbelastningar och kan till och med klara sig mot den seismiska aktivitetsperioden (dess motstånd är upp till 9 på Richter-skalan).

En annan "myt" om ramhus är förknippad med sin förmåga att locka elektricitet. Från denna synpunkt är ramobjekten helt säkra - alla metallelement är jordade. Dessutom behandlas de yttre och inre ståldelarna med dielektrikum. Bland nackdelarna är materialets höga värmeledningsförmåga. Därför är det omöjligt att göra utan högkvalitativ isolering och metallskydd mot fuktånga.

Användningen av ekovolv eller mineralullisolering, liksom installationen av varmvinklade paneler, gör det möjligt att optimera ramverkets termiska effektivitet, förhindrar bildandet av kalla broar. Ramhus på grundval av metallprofilen kan inte skryta med hållbarhet. Deras livslängd är 30-50 år. Även om det är sant att reparationen av sådana strukturer är ganska enkel, kräver det inte stora investeringar.

Metallprofilen är brandbeständig. Materialet är emellertid mantlat inifrån och ut med en mängd olika syntetiska isoleringsmedel, ångisolatorer, ytmaterial.Detta kan avsevärt minska brandhusets brandskydd. Kostnaden för att bygga ett ramhus är mycket lägre än priserna för byggandet av en tegelsten, trä och jämn blockanalog.

Detta beror på den mindre mängd material som krävs, möjligheten att använda en lättviktig grund, bristen på inblandning av specialutrustning och professionella byggare. Ramhuset kan göras på ett individuellt eller standardprojekt. Naturligtvis blir det första alternativet dyrare, men låter dig skapa exklusiva bostäder som uppfyller alla krav från ägaren.

Ett typiskt projekt byggs med kanadensisk teknik med en tunnväggig metallprofilram och värmeisolerade SIP-paneler.

Valet av design

Metallramhus kan ha flera sorter.

Baserat på rullande

Ett sådant hus kännetecknas av närvaron av metallkolumner på vilka hela strukturen vilar. Konstruktionstekniken liknar monolitisk ramkonstruktion. Metallkolumnerna som används för profiltekniken är emellertid lättare och billigare än armerade betongfundament.De flesta skyskrapor och köpcentrum byggdes på detta sätt. I privat bostadsbyggande kan denna teknik vara onödigt tidskrävande och dyr.

Som regel tar de tillvara om det är nödvändigt att skapa ett "järn" designhus av ovanliga storlekar. Med hjälp av denna teknik är det möjligt att genomföra konstruktion av en kupol eller flera våningar. Ofta ligger ett sådant hus dekorativa arkitektoniska element av oregelbunden form. I de flesta fall är dessa maskerade rörelement i ramen. Huset på en svetsad ram tillverkad av metallprofil kännetecknas av den största vikten bland ramanaloger av samma storlek, men den har också den längsta livslängden som når 50-60 år.

Från lätt profil

Grunden för en sådan husram är tunnväggiga metallkonstruktioner som visuellt liknar profiler för gips. Naturligtvis har ramelementen en mycket större säkerhetsmarginal. Av fördelarna med sådana byggnader är det möjligt att notera sin lägre vikt vilket sparar på grundläggningen och optimerar byggnadsbudgeten.Även om den reducerade vikten av strukturen blir en minskning av husets livstid.

Modulär och mobil

En teknik som utvecklats för byggandet av tillfälliga eller säsongsobjekt (sommarkronor, kök). Den är tillämplig vid byggandet av ett lanthus för att bo under den varma säsongen. Byggnaden är baserad på moduler, vars ram kombineras och består av metall och trä. Mobila byggnader innebär installation av en stel metallram som ram. Under uppförandet av en tillfällig anläggning och ett två våningar hus är det nödvändigt att skapa en projektplan.

Ritningen ska återspegla alla byggnadens designegenskaper, det är nödvändigt att beräkna profilens bärkraft

konstruktion

Byggandet av ett ramhus börjar med studier av markfunktioner på byggarbetsplatsen och skapandet av ett 3D-projekt av den framtida strukturen. Tredimensionell bild gör det möjligt att beräkna den bärande kapaciteten hos de huvudsakliga konstruktionselementen, arrangera dem i enlighet med rumsgeometrin. Efter det skickas ordern till fabriken, där profiler med nödvändiga tekniska egenskaper, former och dimensioner görs för ett visst projekt.Komponenter till ett ramhus kan monteras på fabriken eller gör det själv på byggarbetsplatsen.

Det första alternativet blir något dyrare, men det tar inte mer än 4-6 dagar att montera huset. När självmontering kommer att spara lite, men varaktigheten av enheten kommer att sträcka sig till 7-10 dagar. Efter förberedelse och samordning av projektet kan du fortsätta till stiftelsens organisation. Vilken typ av det kommer att göra, alternativet för en remsa grund eller användningen av en grundad försänkbar platta som bas anses vara optimal. Efter att grunden har fått en säkerhetsmarginal, fortsätt till sammansättningen av husets metallram. Nästa steg är takläggning, installation av fönster och dörrar och läggning av kommunikation.

Takläggning bör också bestämmas vid konstruktionsstadiet. Det kan vara platt, singel, gavel (de mest populära alternativen) eller kännetecknas av en komplex konfiguration. När du organiserar taket, först förbereda trussystemet, och fortsätt sedan till skapandet av lådor. Därefter lägger du ut ång- och vattentätskikt, lägger tak (skiffer, Ondulin, metall).

Före isolering bör en vindsäker film läggas över hela ytan av husets yttre kontur. Värmeisoleringsmaterial sätts på det, varefter det är svängen av installationen av det vända skiktet. Vanligtvis är alla vägggap fyllda med skum eller gasbetong. Kanske sprutar polyuretanskum. När du använder smörgåspaneler, som ursprungligen har en värmare i kompositionen, kan du inte oroa dig för ytterligare värmeisolering av ytterväggar.

Ramhus från en metallprofil är som regel föremål för uppvärmning inifrån. För detta ändamål läggs väggarna med ett lager av värmeisolator, som är täckt med ett ångspärrmembran. Därefter fixeras gipsskivor på kistan, gips och vända material läggs ovanpå dem. Värmeblock som inte kräver ytterligare värmeisolering och är klara för applicering av färg eller gips används ofta som yttre beklädnad.

Du kan skära ditt hus med sidospår, klädbräda, för att överlappa med silikatsten.

tips

För ett ramhus är vilken typ av stiftelse som helst lämplig. Men det betyder inte att du kan välja det utan att tillgripa en förundersökning av jorden.Om du väljer typ av stiftelse bör du alltid fokusera på jordens egenskaper och egenskaper. Det är nödvändigt att göra sin forskning vid olika tider på året. Den vanligaste för denna typ av objekt är en smal remsa grund, som är en solid ram. Även vid installation på mobila jordar kommer belastningen från metallramen att vara enhetlig över hela ytan på basen.

Stolpelstiftningen innebär att strålarna är sammankopplade. Den har en lägre lagerförmåga, lämplig för lerjord. Om konstruktionen är planerad på en robust terräng, kan en stapeltyp av fundament rekommenderas. De sista 2 alternativen kräver att specialutrustning används för körning av stolpar eller skruvning i högar. Den mest ekonomiska och mindre arbetsintensiva är genomförandet av en grund grund i form av en platta. En sådan grund är optimal för mobila jordar.

Om det är planerat att använda inbyggda kök och möbler i huset, bör platsen bestämmas i planeringsstadiet för att ge ökad styrka av metallramen på platsen för installationen.Recensioner av dem som självständigt byggt ett ramhus, låter oss dra slutsatsen själva församlingen orsakar inte mycket svårigheter.

Det är viktigt att följa projektet, alla byggnadselement är numrerade, vilket underlättar och påskyndar installationen. När du placerar ångspärren bör du göra det med en överlappning på 10 cm, limningsledningar och skadade leder.

Därefter se översynen av det färdiga metallramhuset.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum