Egenskaper för pulverbeläggningsprocessen

Pulverfärg har använts under en längre tid. Men om du inte äger tekniken i sin ansökan i nödvändig utsträckning, om du inte har den nödvändiga erfarenheten, måste du noggrant studera all information för att undvika misstag. Det är just deras förebyggande att vi ägnar detta material.

Särskilda funktioner

Pulverfärg är tillverkad av polymerer, som pulveriseras och appliceras sedan på en specifik yta genom sprayning. För att ge beläggningen de önskade egenskaperna, behandlas den termiskt, det smälta pulvret blir till en likformig film i tjocklek. De viktigaste fördelarna med ett sådant material är korrosionsbeständighet, signifikant vidhäftning. Under åtgärder av höga temperaturer, inklusive omväxlande med låg, pulverfärg under lång tid behåller dess positiva egenskaper.Mekaniska och kemiska effekter tolereras också väl av det, och kontakt med fukt bryter inte över ytan.

Alla dessa fördelar behåller pulverfärgen under lång tid tillsammans med den yttre attraktiviteten. Du kan måla ytan, uppnå en mängd olika tonaliteter och texturer, variera de ingående tillsatserna. Matt och glansig glans - bara de mest uppenbara exemplen, sådan inredning skapas med pulverfärg enkelt och snabbt. Men mer originalmålning är möjlig: med en tredimensionell effekt, med reproduktion av träets utseende, med imitation av guld, marmor och silver.

Den otvivelaktiga fördelen med pulverbeläggning är möjligheten att slutföra allt arbete med applicering av ett enda lager, då det arbetar med flytande formuleringar är detta ouppnåeligt. Dessutom behöver du inte använda lösningsmedel och övervaka viskositeten hos färg- och lackkompositionen. Allt oanvänt pulver som inte höll på den önskade ytan kan samlas in (vid arbete i en speciell kammare) och sprutas igen. Som ett resultat, med konstant användning eller med stora enstaka arbetsmängder är pulverfärg mer fördelaktig än andra.Och den goda nyheten är att det inte finns något behov av att vänta på att torkskiktet torkar.

Alla dessa fördelar, liksom optimal miljövänlighet, inget behov av kraftig ventilation, bör möjligheten att nästan helt automatisera arbetet beaktas.

Glöm inte de negativa aspekterna av denna teknik:

  • Om en defekt uppstår, om beläggningen är skadad under drift eller efterföljande användning, måste hela föremålet eller minst en fasett vara repainted från början.
  • Hemma, pulvermålning utförs inte, det kräver mycket sofistikerad utrustning, och storleken på kamrarna begränsar storleken på de målade föremålen.
  • Det är omöjligt att tona färgen, det är också omöjligt att applicera det på de delar, strukturer som ska svetsas, eftersom de brända delarna av färgskiktet inte återställs.

Vilka ytor kan jag använda?

Kraftfull vidhäftning gör pulverfärgningsmetoden idealisk för rostfritt stål. I allmänhet används pulver ofta mycket oftare vid flytande beredningar vid bearbetning av metallprodukter för hushålls-, industri- och transportändamål.Det här är hur komponenterna i lager- och handelsapparater, maskinverktyg, metallrör och brunnar målas. Förutom användarvänlighet lockar ingenjörernas uppmärksamhet åt denna behandlingsmetod säkerheten för färg i brand och sanitära termer, nollnivån av dess toxicitet.

Smidda strukturer, produkter av aluminium och rostfritt stål kan väl målas med pulvermetod. Övade denna metod för beläggning och frisättning av laboratorium, medicinsk utrustning, sportutrustning.

Produkter från järnmetaller, inklusive de med ett yttre zinkskikt, keramik, MDF, plast, kan också vara ett bra substrat för pulverlackering.

Polyvinylbutyralbaserade färgämnen har förbättrade dekorativa egenskaper, är resistenta mot bensin, leder inte elektrisk ström och tolererar kontakt med slipmedel. Möjligheten att överleva ingången av vatten, jämn saltlösning, är mycket användbar när man skapar rörledningar, radiatorer, annan kommunikation som kommer i kontakt med vätskan.

Vid applicering av ett speciellt pulver på ytan av aluminiumprofilen är prioriteringen inte så mycket skydd mot korrosion, vilket ger ett vackert utseende.Var noga med att välja driftsätt beroende på färgens sammansättning och substratets egenskaper, för att ta hänsyn till den specifika utrustningen. Aluminiumprofilen med termisk insats behandlas i högst 20 minuter vid uppvärmning till högst 200 grader. Den elektrostatiska metoden är sämre än tribostatisk när man målar metallprodukter med blindhål.

Användningen av fluorescerande pulverfärg praktiseras när man arbetar på vägskyltar och andra informativa mönster, när glödet i mörkret är viktigare. För det mesta används aerosolformuleringar som den mest praktiska och skapar det jämnaste lagret.

Hur man odlar?

Frågan om hur man spädar pulverfärg, i vilken utsträckning det är nödvändigt att späda det innan beläggningen appliceras, framför professionella är inte värt det i princip. Som du redan vet är färgning med den här typen av färg gjord i en helt torr form, och oavsett hur mycket experimenterna som älskar att försöka späda, lösa upp denna blandning, kommer inget gott av det.

konsumtion

Överklagandet av pulverfärg är utan tvivel. Du behöver dock noggrant bestämma behovet av det, ta reda på hur mycket färgkompositionen lämnar per m2.Minsta tjockleken hos det skapade skiktet är 100 mikron för att minska användningen av färgämnet, det är önskvärt att spruta den. Aerosolapplikation låter dig spendera från 0,12 till 0,14 kg material per 1 kvadratmeter. Men alla dessa beräkningar är bara ungefärliga och låter dig bestämma ordningen av siffror.

En noggrann bedömning kan ges, känna till egenskaperna hos en viss typ av färg. och egenskaperna hos substratet på vilket det kommer att appliceras. Kom ihåg att normen, som anges på etiketter och förpackningar, målade på reklamaffischer, innebär färgning av ytan, som inte innehåller några porer alls. Plast eller metall har endast en liten porositet, och därför även måler du, måste du använda lite mer färgämne än tillverkaren föreskriven. När andra material behöver behandlas, kommer kostnaderna att öka betydligt. Så du borde inte vara upprörd när du hittar "överskattade" siffror i räkningarna för pulverbeläggningstjänster.

Det finns en dekorativ, skyddande och kombinerad beläggning, beroende på den som tillhör en viss grupp, bildas ett lager av olika tjocklek. Ta även hänsyn till ytans geometriska form och svårigheternajobbar med henne

färg

Som du redan vet kan du inte måla någonting med pulverfärger hemma. De viktigaste svårigheterna att använda dem i industriell skala uppstår under det förberedande arbetet. Tekniken innebär att det är nödvändigt att ta bort den minsta smutsen från ytan och avfetta den. Var noga med att fosfatera ytan så att pulvret klibbar bättre.

Underlåtenhet att följa förberedelsemetoden leder till försämring av beläggningens elasticitet, styrka och visuella överklagande. Det är möjligt att avlägsna smuts under mekanisk eller kemisk rengöring, valet av tillvägagångssätt bestäms av teknikernas beslut.

För att avlägsna oxider, korroderade områden och skalor, använd ofta sprängutrustning, spraysand eller speciella granuler av gjutjärn, stål. Slipmedel kastar tryckluft eller centrifugalkraft i rätt riktning. Denna process sker vid höga hastigheter, så att främmande partiklar mekaniskt slår av ytan.

För kemisk beredning av den lackerade ytan (den så kallade etsningen) användes saltsyra, salpetersyra, fosforsyra eller svavelsyra.Denna metod är något enklare, eftersom det inte finns något behov av sofistikerad utrustning, och den totala prestandan ökar. Men omedelbart efter etsningen måste du tvätta av syrornas rester och neutralisera dem. Då skapas ett speciellt fosfatlag, dess bildning spelar samma roll som att applicera primern i andra fall.

Nästa sak måste läggas i en speciell kammare: det minskar inte bara konsumtionen av arbetsblandningen, det tar fast det, men förhindrar också att färgen förorenar det omgivande rummet. Modern teknik är alltid utrustad med bunkrar, vibrerande skärmar, sugmedel. Om du behöver måla en stor sak, använd typ av kameror genom passage, och relativt små detaljer kan bearbetas i slutanvända enheter.

I stora industrier använder man automatiska kameror för målning., där de bygger en pistolformatmanipulator. Kostnaden för sådana enheter är ganska hög, men att erhålla färdiga produkter på några sekunder motiverar alla kostnader. Vanligtvis använder sprutan en elektrostatisk effekt, det vill säga, pulvret först får en viss laddning och ytan - samma laddning med motsatt tecken.Pistolen "skjuter" inte med pulvergaser, men med komprimerad luft.

Endast detta arbete slutar inte där. Billetet placeras i en speciell ugn, där den är täckt med ett visköst skikt vid förhöjd temperatur; med ytterligare åldring torkar den och blir jämn, så stark som möjligt. Bearbetningsreglerna är mycket strikta, därför är det inte bara nödvändigt att använda professionell utrustning utan också att tilldela hela processen uteslutande till specialister. Färgskiktets tjocklek kommer att vara liten, och dess exakta värde beror på den speciella kompositionen som används. I vissa fall kan du ersätta marken med en annan förbehandlad färg, nödvändigtvis från oorganiska komponenter.

Observera att allt material kan målas med pulver endast i en skyddande mask.oavsett om du är säker på kammarens täthet. Det är kategoriskt omöjligt att polera pulverfärgen, den appliceras en gång och då kan den bara ommålas eller avlägsnas helt. Kontrollera alltid det applicerade skiktet med en tjockleksmätare för att verifiera noggrannheten hos ordförandena och de medföljande dokumenten.

Processen med pulverlackering, se nedan.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum