Den optimala storleken på kaminen: Vad är viktigt att tänka på när man bygger?

Den optimala storleken på kaminen: Vad är viktigt att tänka på när man bygger?

Överensstämmelse med eldstadens exakta dimensioner - en garanti för dess tillförlitlighet. Trots olika utseende har inköpta produkter standardiserade storlekar. För högkvalitativ förbränning och derivat av ett derivat av processen krävs syre. Samtidigt bör dess mängd säkerställa att rök från eldstaden uteslutande tas ut i skorstenen.

Särskilda funktioner

Strukturella egenskaper hos en klassisk eldstad föreslår att luft levereras till eldstaden genom ett eldstäderfönster. Experter uppskattar att den optimala hastigheten hos dragkraft för en värmare av vilken storlek som helst ska vara mindre än 0,25 m / s. I praktiken är det svårt att mäta hastigheten på dragkraft.Till dess att eldstaden smälts kan dess närvaro bestämmas av fluktuationerna i det upplysta pappersarket. Tillräckligheten hos eldstegsanvändarens dragkraft kan endast övertygas i praktiken.

Dess närvaro eller frånvaro påverkas av sådana externa parametrar som:

 • interna och yttre temperaturer;
 • skorstenstillstånd
 • typ, volym och torrhet av bränslet.

Huvudförhållandet för öppen spisens funktion är att respektera de grundläggande parametrarna, deras relationer i värmeenhetens konstruktion. De optimala parametrarna för uppvärmningsdesignen gör att du kan organisera högpresterande drift av enheten. Det ideala resultatet kan uppnås om du följer de grundläggande kraven.

För att undvika kränkningar i enheten måste kaminen uppfylla följande uppgifter:

 • ge värme;
 • ta bort rök från rummet
 • Ge rätt mängd luft i förbränningskammaren.

Ovanstående standardisering av dimensioner leder inte till samma typ av alla enheter. Bland alla parametrar i enheten finns det de som verkligen påverkar prestanda.

Vissa dimensioner bör genomföras i projekt exakt. Dessa inkluderar:

 • linjära dimensioner av ugnshålet;
 • skorstensdimensioner;
 • Avståndet från golvet till fönstrets första sida;
 • tandläge;
 • parametrar av rörets bredd i tandens område.

Andra parametrar påverkar inte enhetens funktion, men bestämmer bara skillnaden mellan enheter. Portens dimensioner är ofta förknippade med ugnsdimensionerna. De är förknippade med specifika platsparametrar.

Det finns inget absolut värde: Apparatens dimensioner är nära förbundna med det uppvärmda rummets volym. När du genomför ditt eget projekt, försök använda tabellen nedan. Det listar villkoren för normal drift av enheten. Liknande tabeller används av mästaren.

StorleksparameternamnVolymen av uppvärmd yta (kvadratmeter)
12 15 20 25 30 40
Höjden på eldstaden, cm;42 49 56 63 70 77
Ugnsdjup, cm;30 32 35 38 40 42
Höjden på ugnens baksida, cm;36 36 36 36 36 36
Bredden på ugnens baksida, cm;30 40 45 50 60 70
Avstånd från skorstenens start till skorstenstanden57 60 63 66 70 80
Bredd på skorstenens öppning, cm50 60 70 80 90 100

Data som presenteras i tabellen bildas med specifika värden. Alltid utgångspunkten för beräkningen för att skapa en öppen spis är området i rummet.I enlighet med detta värde bestämmer du storleken på öppen spisspanelen. För detta delas rummets yta med 50. Därefter bestämmer du ugnsdimensionerna genom att beräkna förhållandet mellan bredd och höjd. Beräkningar uttrycks med ett bråkvärde på 2/3.

Med förbränningskammarens djup är sammankopplingshastigheten av förbränningsprodukternas utgång.

Med en djupförbränningskammare ökar gasutvinningsgraden. Detta är dåligt, eftersom värmen i rummet med ett sådant resultat inte kan vänta. Med en grundugn kommer en god dragkraft inte att uppnås. Förbränningsprodukter kommer att börja strömma in i rummet. Ugnsdjupet måste vara relaterat till fönsterhöjden. Två tredjedelar av värdet av sistnämnda är proportionella storlekar verifierade genom åren.

För att göra det tydligare, ger vi ett exempel på eldstadens beräknade prestanda för ett vardagsrum på 28 kvadratmeter. meter. Först ska 28 delas med 50, vi får 0,56. Dessa är parametrarna för ugnsfönstret. Ugnshålets yta kommer att vara 0.61x0.92 = 0.5612 kvadratmeter. m. bränslekammarens djup är (610x2) / 3 = 406,7 mm. Den beräknade siffran får runda: få en bränslekammare med ett djup av 40 cm.

Förutom eldstaden innehåller standardskåpet en ventilationskanal (skorsten). Dimensionerna av hålen i ventilationskanalerna är vanligen 1/8, 1/15 av ugnsboxens dimensioner. Detta tar hänsyn till längden på skorstenskanalen. Tillåten höjd är 10 meter. I så fall bör designen inte vara för låg. Den optimala höjden på skorstenen är 4-5 m. Enheten är vanligtvis kompletterad med knäböjningar.

För utsläpp av kolmonoxid installera en speciell enhet som kallas en tand.

Den önskade höjden på skorstenen når särskilt grunden. Ofta är piedestalen inte förknippad med grunden för huset. För eldstaden fungerar det också som en säkerhetsplattform. Därför görs det ofta utskjutande bortom fokus med några centimeter.

Bränslekammaren är placerad på en piedestal av icke brännbara material.vars höjd kan vara 30 till 40 cm. Piedestalens höjd kan ökas med hjälp av skorstenens strukturella egenskaper. I vissa fall är en plats under piedestalen organiserad för att lagra ved. Beräkningar av ugnspositionen, liksom själva piedestalen, innefattar golvbeläggningsmaterialets egenskaper.

Dessa parametrar beaktas vid eldstadens designstadium.

typer

Att skapa ett projekt av eldstaden syftar till att översätta rummets ursprungliga inredning, vilket ger hemkomfort och mysighet. Den moderna marknaden erbjuder ett brett utbud av enheter. Eldstaden får installeras även i det minsta rummet. Den kan placeras kompakt i hörnet av ett rum, eller överväga möjligheten att en enhet är inbyggd i en väggnisch. Trots de olika alternativen väljes även dekorativa modeller i förhållande till inomhusutrymmet.

För att inte se elektroplastisk skrymmande bör storleken inte vara mer än 1/25 av området. Till exempel, för ett rum på 20 kvadratmeter. Parametrarna för de elektriska enheterna är 0,8 m. Samtidigt behöver inte skapandet av en elektrisk modell utrymme för lagring av stockar samt ett rör för avlägsnande av förbränningsprodukter. På samma sätt beräkna storleken på dekorationsenheten eller biofireplace.

När du väljer dessa mönster är det också nödvändigt att beräkna dimensionerna.

För att elda en eldstad, kommer beräkningen av portalen att kräva förberedelse av en särskild ritning i flera projektioner. Samtidigt ska den färdiga portalen motsvara den valda brandlådan (brandlådan).Ritritning är tillåten med hjälp av specialprogram som installeras på en dator. Form av termiska hål sådana eldstäder kan vara annorlunda: det är ingen hemlighet att utseendet på den öppna spisen i huset människor oroliga i första hand.

För att beräkna värdena är det nödvändigt att lägga bredd på siddekorationerna till brännkammarens bredd, liksom portkonsoler. Av höjden av ugnen sattes drovnitsu, mantel och andra dekorativa bitar. I beräkningarna beaktas ugnsdjupet. Butikerna erbjuder ofta alternativ för brandlådor med färdiga portaler. Hemma förblir det bara att installera brännkammaren i den färdiga portalen.

Förutom olika typer av imitationer erbjuder marknaden många varianter av klassiska metalleldstäder.

Populära typer av eldstäder i metall är:

 • suspenderat;
 • inbyggd;
 • med öppen spis
 • på gas eller med vedspis
 • med eller utan dörrar.

eldstäder redo för ett specifikt rum parametrar väljs i enlighet med instruktioner från passet till enheten. I passet anger vanligtvis kraften, storleken bestäms av rummets uppvärmda volym. Beräkning av makten i samband med den del av huset, samt takhöjden. Den minimala kapaciteten av enheten beräknas på följande sätt: multiplicera det område av byggnaden till takhöjd och dividera med 20.När det gäller att välja det övergripande utseendet på eldstaden, kan du styras av dina egna preferenser.

Det är viktigt att överväga rekommendationerna i proportionerna, liksom storleken på rummet.

Vackra exempel i inredningen

För att bedöma relevansen av eldstadsparametrarna i olika rum kan du referera till exempel på fotogallerier.

 • Vacker eldstad för vardagsrummet hörn. Alternativet med en sluten eldstaden anses vara brandsäker. Nära det finns dekorativa hyllor med olika figurer och inredning från artificiella grenar.
 • Vacker version av den inbyggda biofireplatsen. Modellen är gjord i en enkel stil, den är lämplig för kök och vardagsrum.
 • En bra version av den färdiga uppsättningen: en eldstad med en färdig hörnportal.
 • Vacker, elegant eldstad med en sluten eldstad, dekorerad med kolonner och basreliefer. Lämpligt mönster för ett klassiskt vardagsrum.

För att lära dig hur man gör en öppen spis ur tegelstenar kan du ta reda på videon nedan.

kommentarer
Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum