Installationsdetaljer för eldstaden

Kunskap om spisar och eldstäder i kombination med korrekt installation och korrekt drift hjälper till att spara pengar som kan spenderas på att locka specialister. Innan du själv installerar eldstaden är det värt att granska de rekommendationer som har testats under åren, och då kommer resultatet av det arbete som utförs personligen att förvåna inte bara nära människor, utan även professionella inom ugnsverksamheten.

Särskilda funktioner

Om ett beslut fattas om apparaten i eldstaden, är det viktigt att förstå enhetens destruktiva egenskaper, eftersom enhetens säkerhet beror på den. Flamans skönhet i eldstaden - bara en liten del av det komplexa systemet. En spisskamin innehåller många element som är osynliga för ögat. Dina delar kan delas in i yttre (landskap) och interna,ansvarig för funktionell fitness.

Formen av eldstaden, sådana anordningar är vinkla, trapetsformiga eller ovala. Typen väljs i enlighet med den effekt som ägaren vill ge inredningen.

De funktionella delarna inkluderar:

 • eldstaden;
 • skorsten eller röklåda;
 • bostäder, skorsten box.

Från varje del av härden beror på dess energieffektivitet, såväl som termisk effektivitet och livslängd. Separata delar som köpts i affären eller tillverkas med egna händer från lämpliga byggmaterial är lämpliga för montering av en öppen spis.

Vid montering är det viktigt att vara uppmärksam på ugnsisoleringen. Detta stadium är särskilt viktigt om huset är byggt av ved eller timmer. Det är omöjligt att tillåta kontakt med veden av heta eldstäder, denna regel gäller golvet, väggarna och golven. Om du följer reglerna, kommer eldens värme att öka komforten till ett trähus utan risk för brand.

Om apparaten från kaminens insats köps för produktion, är den vanligtvis gjord av gjutjärn eller stål. Självläggning är möjlig från värmebeständiga tegelstenar. Det är pålitligt värmebeständigt material. Eldstaden med en gjutjärnslåda skyddas dessutom av eldstensstenar inuti.Denna regel är obligatorisk om eldstaden har en stålbrandlåda.

Funktionellt syfte med enskilda delar

Bränslet laddas i eldstaden och antänds. Den brinnande aktiviteten och intensiteten i värmefrigöringen är direkt kopplade till spjället - med en större öppning kommer den maximala luften i ugnen och träet brinner bättre. Om designen innefattar en öppen eldstuga behöver inte eldens intensitet justeras.

För att justera lufttillförseln behöver du ett galler. En viktig punkt - den tidiga avlägsnandet av aska, som samlas in genom gallret i askpanelen. Vanligtvis tas det bort eller skakas ut beroende på närvaron av ett inbyggt eller utdragssystem.

Eldstaden vid eldstaden ger upphov till förbränningsprodukter till gatan. För att förhindra att gaserna sprids inuti huset, är skorstenen ofta utrustad med tvångs dragkraft. Det är en fläkt. För byggandet av rökröret får man endast använda värmebeständiga baser: tegel, keramik, värmebeständigt stål.

Mot kaminen kan du komma in i produkten i önskad stil på inredningen. Portalen kan vara sten, tegelsten, marmor.Över den del av röret som ligger inom rummet, är en speciell låda ofta konstruerad som fungerar som inredning.

typer

Det finns många mönster och sorter av eldstäder, men olika system skiljer sig endast i detaljer och proportioner. De mest kända typerna är franska, tyska och engelska eldstäder.

Franska eldstäder De utmärks av raffinerade former, elegans och charm. En sådan öppen spis betonade inte bara rikedom och lyx, men var också ett individuellt sätt att värma upp. Franska klassiska eldstäder är idealiska för hem med högt i tak. Typiskt är strukturen försedd med en hög och djup vägghylla. Hon driver medvetet framåt för att framhäva strukturen.

Tyska alternativ kännetecknat av frånvaron av en termisk kupol. Typiskt involverar systemet rörets utlopp i väggen, och sedan - i skorstenen. Ett kännetecken för moderna tyska eldstäder - fjärrkontrollutrustning. Eldstäder kan utrustas med ett system för gaskassett, men det finns en elektrisk eldstad.

Klassisk engelsk eldstad Det är vanligt att leverera en lutande bakvägg, detta är nödvändigt för att spegla värmen framför portalen.I eldkammaren reflektor tjänar sidospeglar. Man tror att strukturens trapezformiga form gör att du kan reflektera värmestrålarna i rummet mer fullständigt.

Flanders eldstad var mindre vanligt. Det är en öppen yta där bränslet tänds. Röket från förbränningen samlas i en speciell röklåda, med en keps som hänger över enheten.

Installationsregler

Reglerna för att installera någon eldstad kräver att du väljer en bra plats. Till exempel är en betydande detalj för hörnalternativen närvaron av ett kvartsmeter utrymme från kaminväggen. Detta utrymme bör lämnas för fri cirkulation av syre. Även om det tar ganska mycket utrymme, kommer installationen av denna typ av härdvärme avsevärt att förbättra värmeöverföringen.

  Reglerna förutsätter en noggrann beräkning av ugnsenhetens dimensioner. Uppvärmningsdelen måste motsvara rummets värmeförlust.

  I de flesta fall bör de beräkningar som antas av SNiP ta hänsyn till

  • antalet fönsteröppningar;
  • typ av glas
  • egenskaper hos den använda isoleringen;
  • Antal våningar i byggnaden;
  • tjocklek och material av väggarna.

  Installationsreglerna förutsätter att en ugn används för att värma ett rum som inte är större än 40 kvadratmeter. m. Du bör inte förvänta dig att värma 100 kvadratmeter med en öppen spis. m i radhus. Alternativet med en öppen spis på flera våningar är också oönskad. I det här fallet är det omöjligt att säkerställa enhetlig uppvärmning, eftersom varm luft stiger. På flera våningar är det bättre att bygga olika eldstäder, om än mindre.

  Signifikant minskad storlek på kaminen i förhållande till storleken på rummet kommer att leda till stora temperaturfluktuationer i rummet. Starkt ökad storlek på eldstaden kommer att leda till stuffiness i rummen, liksom till överutgifter av ved.

  Reglerna för att välja ugnsstorlek för ett visst rum kräver noggrann hantering av siffror och indikatorer. Värmeförlusterna i rummet beräknas utifrån värmeförlustindikatorerna per kubikmeter i rummet - 21 kcal / timme. För beräkningar räcker det att multiplicera rummets yttre dimensioner med 21. Till exempel i ett trähus kan dessa figurer vara 5,5 meter breda, 6,5 meter långa och 3 meter höga. Den villkorliga volymen av värmeförluster är 107,25 * 21 = 2252,25 kcal / timme.

  Det är känt att 1 cu.m eldstad producerar i genomsnitt 300 kcal / h. Detta innebär att värmeförlusten i rummet måste delas med 300. 2252.25 / 300 = 7.5075 kubikmeter. Den tillåtna höjden på eldstaden i rummet är upp till 2 meter. Om du delar 7,5 med 2 får du ett kaminområde på 3,75 kvadratmeter. m.

  De optimala dimensionerna av värmaren tillåter att hålla varma i rummet med en en gång daglig kanal. Om kaminen är inköp, är värmeöverföringen som regel angiven i ett typiskt projekt. I enlighet med kraften i ugnen väljs rörets tvärsnitt. I köparens närvaro väljs alla komponenter i eldstaden i enlighet med enhetens dimensioner.

  montering

  Startinstallationen arbetar med egna händer, först och främst avgöra huruvida det utvalda området i hushållet kan tåla eldstadens vikt. Grunden för enheten måste nödvändigtvis motsvara huvens vikt. Eldstaden av öppen spis kan vara halv meter, om huset är en-våning eller meter, när huset har en andra, vindsvåning.

  Grundmaterialet kan vara en mursten eller chamotte tegelsten. Tegelstenen läggs till golvets nivå och isoleringsmaterialet läggs på toppen.För eldstaden är det tillåtet att använda värmebeständig cementmortel. Kroppsmaterial kan vara sten, metall, tegelsten, keramik eller gjord av en kombination av dessa baser.

  För en tegel spis, en röd, men kvalitet bränd tegel kommer att göra. För murverk får man använda en lerskaka med sömmar på ca 5 mm.

  Installation av eldstaden görs enligt den godkända planen.

  För att inte missa något, bör du följa en rad enkla rekommendationer.

  • Kalka konturerna för den framtida enheten på platsen där eldstaden kommer att installeras.
  • Golvet under eldstaden är förstärkt armerad cementplåt.
  • För trägolv måste isolering tillhandahållas.
  • Efter basens uppfattning är det viktigt att bygga en piedestal ordentligt Det behövs för en eldstängt gjutjärn. En sådan piedestal kan vara både självtillverkad eller inköpt med en eldstad.
  • För installation av piedestallen är det viktigt att använda en speciell limhärdfast blandning.
  • På toppen av den beredda basen finns ett annat lager av isolerande material.
  • Innan du installerar eldstaden, installera den på staplarna. Gör sedan justeringen exakt på nivån.Ta bort stavarna och fortsätt till installationen av skorstenen i det angivna hålet.
  • Fortsätt till faner. Den kan vara gjord av järn eller annat icke brännbart och värmebeständigt material. Om murverk väljs ska det vara närvarande hela vägen upp till taket. Ett metallfall utan klädsel kan vara ett lämpligt alternativ i landet.
  • Reparera ventilationshålen. De behövs för att avleda uppvärmd luft i rummet.
  • Glöm inte den viktiga komponenten i eldstaden av öppen spis - en speciell kant eller tand. Det kommer att ge det bästa utbudet av syre till portens topp. På så sätt förhindras rökutsläpp från eldstaden till rummet när eldstaden är öppen.

  tips

  För arrangemanget av eldstaden bör man inte använda betong och silikat tegel, vilket är instabilt till höga temperaturer. Tänk på att en dålig kvalitet lera mortel inte kommer att hålla fast vid en tegelsten av dålig kvalitet eller det kommer att hålla sig extremt dåligt. När du lägger tegel rekommenderas att fukta med vatten. Detta är nödvändigt för bättre inställning med en lösning.

  Minsta tjockleken på screed - 10-15 mm. Styvhet uppnås genom förstärkning med metallstavar eller nät.Tjockleken på gipspistolen ska inte överstiga 1,5 cm.

  För luftens rörelse i eldstaden måste vara närvarande hål. I regel är inkomsten av syre organiserad direkt från gatan. För detta är ett hål förberedt i väggen eller taket.

  Montera skorstenen i enlighet med brandbekämpningsreglerna. Till exempel finns det allmänt accepterade standarder för en eventuell avvikelse av ett rör från ett vertikalt läge. Vinkelavvikelsen med en längd av fem meter får inte överstiga 45 grader. Ju större längden på skorstenen är desto mindre är avvikelsen.

  Om enheten är av väggtyp, överväg avståndet till väggen. I ett hus med träväggar måste det vara minst 50 cm, i ett hus med betongväggar - minst 10 cm.

  Välj för eldstadsanordningen de säkraste brandboxarna av den slutna typen. En speciell skärm av eldfast glas kommer att sakta ner bränningen av trä i eldstaden, medan värmen från brinnande trä fortfarande kommer att falla in i rummet. Avgaserna avlägsnas från kammaren till skorstenen.

  Välj brandskyddsskärmar i enlighet med huvudegenskaperna, baserat på deras vikt och storlek, samt varaktigheten av bränningen som tillhandahålls.

  Observera att om elementen väljs felaktigt och installationsreglerna bryts kan det innebära risk för brand. Observera de minsta noggrannheten att montera eldstaden i alla led av det nödvändiga arbetet.

  Hur man självständigt monterar en eldstad i ett hus, se följande video.

  kommentarer
   Författare
  Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

  Entré hall

  Vardagsrum

  sovrum