Steg-för-steg-instruktioner för att markera grunden: hur gör man en uppdelning av webbplatsen?

För att bygga ett hus måste du ha markup. Endast med sin närvaro kommer det att vara möjligt att bygga upp strukturen korrekt, utan att oroa sig för att den kommer att varpa sig och vara annorlunda än den plan som du själv ritat i ditt huvud eller till och med på papper.

Särskilda funktioner

Markeringen är den första fasen av konstruktionen. Det måste inte tillskrivas så mycket på det förberedande arbetet med byggnadsarbetet, eftersom dess betydelse inte kan överskattas. Ett intressant faktum är att för att utföra de flesta konstruktionerna behövs endast kunskap om den rektangulära märkningen. I alla andra fall kan du bara använda dem, medan kvaliteten kommer att förbli på en hög nivå. Innan du fortsätter med markeringen måste du utföra några förberedande steg.En av de viktigaste bland dem är platsberedning. Det är nödvändigt att ta bort allt skräp och gräs, planera ytan för att förenkla det efterföljande arbetet.

Markup har sina egna regler, och alla konstruktioner ska endast göras på deras grundval. Försummelse av reglerna leder till att märkningen utförs felaktigt, vilket i sin tur leder till att stiftelsen är felaktig placerad under huset. Det kan ske snett eller hörnen blir ojämna. Särskilt svårt är markeringen av ett lutande eller ojämnt område. I dessa fall måste du delta i valet av grunden för en lämplig typ, annars kommer huset inte att fungera rakt.

Markeringen för en sådan grund är bättre att tilldelas yrkesverksamma, eftersom det här är nödvändigt att ta hänsyn till sidofaktorer, såsom höjdjustering och andra.

Typer av mönster

De mest populära är bara några typer av fundament. Detta beror på att de är relativt lätta att bygga på egen hand.

Därför är det meningsfullt att bara uppmärksamma dem, för för resten kommer byggarna att göra uppmärksamheten.

 • Belt. Denna typ är det enklaste att bygga.Så det är ett armerat betongband som ligger runt omkretsen. Det kan vara grunt, vilket är lämpligt för trä och små stenhus och försänkta - för hus med tunga väggar.
 • Columnar. Från namnet står det klart att grunden är byggd på pelare. De befinner sig på platser med maximal belastning. Man bör emellertid komma ihåg att denna typ endast kan användas för hus av lätta material, till exempel ram.
 • Monolithic. I detta fall fungerar hela plattan som en grund. Konstruktion kräver inte speciella färdigheter, men det är oerhört viktigt att korrekt markera. Fördelen med den här metoden är att när marken rör sig rör sig hela basen med den och därigenom upprätthåller husets integritet.
 • Pile. Denna metod väljs när konstruktionen utförs på höjande eller instabila fundament. Den är lämplig för byggandet av baser under tunga hus.
 • Skruv. Med dess egenskaper ligger det här alternativet nära högen. Den är också lämplig för golvkonstruktion. I motsats till den tidigare versionen måste skruvarna skruvas, inte hammas, så många väljer dem.

Allmänna regler

Utan förberedelse och överensstämmelse med reglerna för att markera webbplatsen fungerar inte. Var noga med att ta hänsyn till följande så kallade referenspunkt. Platsen för en av stiftelsens hörn måste nödvändigtvis vara knutet till objekt som finns på platsen. Detta görs för att göra det lättare att rätta om du av misstag går vilse. Ett exempel på ett sådant ämne kan fungera som ett staket.

Många försöker ordna huset så att det är parallellt med staketet. För detta görs lika stora segment vinkelrätt mot stängselplanet från staketet på flera punkter. För att göra detta kan du använda tvilling. Därefter måste du bygga en rätt vinkel från utgångspunkten. Nu kan du fortsätta till resten av markeringen.

instrument

Det är nödvändigt att göra en sammanfattning av webbplatsen med hjälp av verktyg som är speciellt utformade för detta, så att innan du börjar denna typ av arbete, Det rekommenderas att lagra verktyg som:

 • rouletthjul Mätbandets längd måste vara lika med eller större än längden på diagonalen.Du kan använda enheten och en kortare, men det kommer att orsaka ytterligare problem med dockningen.
 • trästänger behövs för att fästa strängen på marken efter markeringen har flyttats till det nedre planet;
 • torget behövs bara för att kontrollera vinklarna i 90 grader, men det gör inte ont för att ha både 30 och 60 grader;
 • sladd eller sträng för märkning
 • fixningar behövs för att säkra strängen på insatserna. Du kan använda klädnypor, naglar, klipp - allt som passar;
 • lasernivå eller teodolit, och du kan också använda en billigare byggnivån - andningsnivå. Men du måste veta att det är mycket lättare och snabbare att arbeta med lasernivån.

Hur man gör?

Markeringen är gjord för olika typer av stiftelser. Det är nödvändigt att binda upp märkning till en typ, eftersom det kan ha sina egna egenskaper i varje enskilt fall. Det är nödvändigt att överväga dem alla. Det är emellertid först nödvändigt att överväga gemensamma specifika funktioner.

Två metoder för konstruktion av en rektangulär grund

Faktum är att alla som studerade geometri i skolan kan bygga en rättvinkel. För att göra detta behöver ingen speciell kunskap.Så, i ett av fallen, kan den pythagoranska teorem tillämpas:

C = √ (² + B²)

Utan att gå in i geometriens vildmark, är det värt att överväga att använda den pythagoranska teorem genom exempel. Om det redan finns två sidor byggda. En ligger längs staketet. Det är inte planerat att ändra det. Den andra är byggd i närheten, men det finns ingen säkerhet att den ligger i rätt vinkel och jag vill kolla in det. Sedan från vinkeln på varje sida måste du mäta segmentet. Till exempel tar många full längd efter segment.

Ta till exempel sidorna 9 och 12 m. Då √ (9² + 12²) = √ (81 + 144) = 15 m. Detta innebär att diagonalen mellan dem måste vara lika med 15 m.

Om allt är korrekt, är vinkeln byggd helt rakt. Om inte, då finns det möjlighet att flytta pekan något, beteckna den andra vinkeln och därigenom korrigera lådan.

Den andra metoden kallas "webben". Här är det viktigt att förbereda en garn som inte har egenskapen att sträcka. Var noga med att vara uppmärksam på detta, annars fungerar det inte. Först måste du klippa strängen exakt under dimensionerna för den framtida grunden. Ta samma 9 och 12 m. Det är nödvändigt att klippa av stycket för att senare mäta diagonalen. Det kommer att ta två segment på 9, 12 och 15 m, liksom en liten mängd att fixa.

Nu måste du fästa garnet på hörnen och fästa även diagonalen. Därefter kan du fortsätta till spänningen. Dra först ena sidan, helst lång eller belägen längs staketet. Därefter måste du dra åt en av de korta sidorna.

Det bör säkerställas att strängen, som betecknar diagonalen, också är väl utsträckt. Det är nödvändigt att göra detsamma med den andra korta sidan. Alla fixeringar bör göras med kilar.

Under kolumngrunden

Ska göra en gjutning i två nivåer. I det här fallet bör den nedre delen placeras på samma nivå som pelarna. Därefter kan du dra strängen. Kontrollera att tvären skärs i rätt vinkel. Där det finns skärningspunkter av garnet, med en rörledning måste du markera platsen under staplarna och fästa kilarna. Twine bör tas bort för att inte störa.

Nu är det nödvändigt att borra hål under stolpen och installera inläggen. Spänn spännet igen. Nu måste du ta bort alla pelarna från marken lika, så att de röra garnet.

Man måste komma ihåg att garnet från mitten av skrapan måste flyttas till kanterna så att de inte stör installation och montering.

Under remsa foundation

I det här fallet måste du göra en dubbel markering, eftersom remsa grunden är en remsa. Först måste du placera trasa, då måste du dra strängen i rät vinkel. Först görs en yttre kontur. Man bör komma ihåg att strängens höjd ska vara lika med den övre nivån på stiftelsen. Efter det är det nödvändigt att göra en inre kontur. För att göra detta sätts ett stycke lika med tejpens bredd på obnovka från befintlig garn, varefter en inre kontur görs.

I framtiden bestäms hörnen med hjälp av en rörledning. Pinnar fixas på marken av hörn på marken. En sträng dras mellan dem, vilket betecknar grävens gräns under remsa grunden. Därefter gräver du en gräv. När du formar lathinget, spänner du över de övre garnen, är det inte nödvändigt om grunden av höjden bestäms av lathing.

Under plattformen

I det här fallet är det mycket lättare att göra uppmärkningen än för en kolumnär eller bandfot. Allt som behövs är att bygga en rektangel med en sträng. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att härleda rätvinklar.I princip är detta överallt. I framtiden, precis som i de föregående fallen, med hjälp av plumb lines, måste du hitta hörnfläckarna på marken och markera dem med pinnar.

Komplex markup

När det är nödvändigt att göra en märkning av en ovanlig rektangulär grund, och strukturer med många utskjutande hörn, måste du svettas. Det är dock fortfarande möjligt.

Stegvisa instruktioner är följande:

 • För en början beskrivs den allmänna beskrivningen av den framtida konstruktionen. På planen bör avstånden från de extrema punkterna av varandra markeras. Baserat på dessa data är en stor rektangel inbyggd i vilken huset kommer att skrivas in.
 • efter det är det nödvändigt att korrigera alla vinklar, mäta diagonalerna och sidornas längder igen;
 • Gå sedan till det svåraste - markera väggarnas raster. Man bör komma ihåg att i nästan hundra procent av fallen är varje fraktur en annan rektangel, så allt du behöver göra är att bygga flera rektanglar inuti. I framtiden måste du ställa in och dubbelkontrollera hörnen;
 • med hjälp av plumb linjer, är det nödvändigt att beräkna korsningar som finns på planen och bilda den allmänna konturen av huset.

tips

Experter delar flera rekommendationer som gör att du kan utföra arbete för att markera stiftelsen enklare och snabbare.

 • För att korrekt kunna utföra alla markeringar i framtiden är det absolut nödvändigt att förbereda webbplatsen på rätt sätt: ta bort allt papperskorgen och gräset. Då är det möjligt att uppskatta jordens lindring, och även garnet kommer inte att haka på något om spänningen.
 • Axlarna eller diagonalerna i rektangeln är lika med varandra. Om det visar sig att en axel är längre än den andra, bör du kontrollera beräkningarna.
 • I allmänhet kan alla beräkningar utföras med hjälp av specialprogram, så om du inte vill bry sig om att extrahera kvadratrotsar kan du använda en av dem.
 • Om du vill bygga ett hus exakt längs staketet måste du välja ett annat objekt som en "referenspunkt", till exempel en pall.

Den enklaste grunden när det gäller märkning är monolitisk, så för sidokonstruktioner, såsom ett bad eller en skur, är det att föredra att använda det. Detta möjliggör allt arbete som görs för hand.

 • Innan du ställer in hörnpunkterna på en komplex grund med plumb-linjer, är det nödvändigt att bryta den i rektangulära sektioner.I framtiden måste du kolla på ritningen för närvaron av varje kinks, eftersom det ofta är svårt att avgöra "av ögat" vilket av garnet markerar väggen och vilken av sidokonstruktionerna som visar sig vara svår.
 • Det enklaste sättet är att använda den gamla grunden. I det här fallet behövs inte uppmärkning: det är bara nödvändigt att ändra den befintliga basen lite.

På grundläggningen och utgrävningen av stiftelsen med installation av formning och förstärkning, se följande video.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum