Stiftplatta förstärkning: beräkning och installationsteknik

 Stiftplatta förstärkning: beräkning och installationsteknik

Byggandet av en byggnad innebär bildandet av stiftelsen, som tar hela belastningen på sig själva. Dess hållbarhet och styrka är beroende av den här delen av huset. Det finns flera typer av baser, bland vilka särskild uppmärksamhet bör ägnas åt monolitiska plattor. De används på långlivade markar, där det inte finns några signifikanta fluktuationer i nivån. Ett viktigt inslag i denna design är kopplingen, vilket gör det möjligt att öka monolitens styrka.

Särskilda funktioner

Monolitiska plattor är konstruktioner av högkvalitativ betong. Materialet är mycket hållbart. Nackdelen med basplattan är dess låga plasticitet.Betongkonstruktioner spricker snabbt under höga belastningar, vilket kan leda till sprickbildning och sänkning av grunden.

Lösningen på detta problem är förstärkning av plattan med hjälp av olika typer av ståltråd. Tekniskt innebär denna process bildandet av en metallram inom själva fundamentet.

Alla sådana operationer utförs på grundval av special SNiP, som beskriver grundläggande förstärkningsteknik.

Närvaron av stålramar gör det möjligt att öka pläteringens plasticitet, eftersom höga belastningar redan uppfattas som metall. Förstärkning gör att du kan lösa flera viktiga problem:

 1. Materialets styrka ökar, vilket redan kan uppleva höga mekaniska belastningar.
 2. Risken för krympning av strukturen reduceras, och sannolikheten för sprickor som uppstår på relativt instabila jordar minimeras.

Det bör noteras att alla tekniska egenskaper hos sådana processer regleras av särskilda standarder. Dessa dokument anger parametrarna för monolitiska strukturer och de grundläggande reglerna för deras installation.Förstärkningselement för sådana plattor är ett metallnät som bildas för hand. Beroende på monolitens tjocklek kan förstärkningen vara anordnad i en eller två rader med ett visst avstånd mellan skikten.

Det är viktigt att korrekt beräkna alla dessa specifikationer för att få en tillförlitlig ram.

schema

Förstärkningsplattor är inte en svår process. Men det finns flera viktiga regler som måste följas i detta förfarande. Således kan installationen av förstärkning göras i ett eller flera lager. Det är önskvärt att använda enkelskiktskonstruktioner för plattfundament med en tjocklek på upp till 15 cm. Om detta värde är större rekommenderas det att använda ett flervärdsarrangemang av ventiler.

Mellan sig är de förstärkande skikten anslutna med hjälp av vertikala stöd, som inte tillåter att övre raden faller.

Basplattans bredd bör bildas från jämnt fördelade celler. Steget mellan armeringstråden både i tvärriktningen och i längdriktningen väljs beroende på monolitens tjocklek och belastningen på den. För trähus kan tråden sticka med varandra på ett avstånd av 20-30 cm, vilket bildar kvadratiska celler.Det optimala steget för tegelbyggnader är ett avstånd på 20 cm.

Om konstruktionen är relativt lätt kan ett sådant värde ökas till 40 cm. Ändarna på varje platta, enligt standardstandarder, bör förstärkas med U-formad förstärkning. Dess längd bör vara lika med 2 tjockleken på den monolitiska plattan själv.

Denna faktor bör beaktas vid konstruktion av strukturer och val av förstärkningselement.

Plansarmeringsschema
Från ändarna förstärks plattan med U-formade klämmor

Stödramar (vertikala stavar) installeras i steg som liknar parametrarna för förstärkningens placering i rutnätet. Men ibland kan detta värde fördubblas. Men de använder det för stiftelser som inte kommer att leda till mycket tunga belastningar.

Stanszoner bildas med hjälp av ett rutnät med reducerad tonhöjd. Dessa segment utgör den del av plattan som byggnadsramen (lagerväggar) senare kommer att lokaliseras. Om huvudzonen lades med kvadrater med en sida på 20 cm, så ska steget vara ungefär 10 cm i båda riktningarna.

Vid arrangemang av konjugeringszonen för stiftelsen och monolitiska väggar, bör så kallade utlopp formas. De är vertikala stift av förstärkning, som med hjälp av stickning är anslutna till huvudförstärkningsramen. Denna form gör att du kan öka styrkan avsevärt och tillhandahålla högkvalitativ anslutning av stödet med vertikala element. Armaturerna vid montering av utlopp bör vikas i form av ett brev G. I det här fallet ska den horisontella delen ha en längd som är lika med 2 höjder av fundamentet.

En annan egenskap vid bildandet av förstärkande burar är tekniken för att ansluta tråden. Detta kan göras på flera grundläggande sätt:

 • Svetsning. Lång process som endast är möjlig för stålbeslag. Den används för små monolitiska plattor med en relativt minimal mängd arbete. Ett alternativ är användningen av färdiga svetsade strukturer gjorda i produktion. Detta gör att du kan påskynda processen med att bilda ramen. Nackdelen med denna anslutning är att utsignalen är en styv struktur.
 • Parat. Armeringen är ansluten med hjälp av tunn ståltråd (diameter 2-3 mm). Vridningen utförs med speciella anordningar, vilket gör att processen snabbar.Denna metod är ganska tidskrävande och långvarig. Men samtidigt är förstärkningen inte stift förbunden med varandra, vilket gör det möjligt att anpassa sig till vissa fluktuationer eller belastningar.

Tekniken för förstärkning av grunden kan beskrivas med följande sekventiella åtgärder:

 • Framställning av basen. Monolitiska plattor ligger på en slags kudde, som är formad av murar och sand. Det är viktigt att få en solid och jämn bas. Ibland, innan man häller betong i marken, läggs speciella vattentätningsmedel för att förhindra att fukt tränger in i betongen från marken.
 • Bildningen av det undre armeringsskiktet. Armaturen placeras konsekvent initialt i längdriktningen och sedan i tvärriktningen. Bind den med tråd, bilda kvadratiska celler. Så att metallen inte sticker ut från betongen efter det att den hälls, behöver du öka den resulterande strukturen något. För att göra detta, bifogas små stolar (stolar) av metall, vars höjd är vald beroende på höjden på den monolitiska plattan (2-3 cm). Det är önskvärt att dessa element gjordes av metall.Således bildas ett utrymme direkt under gallret, vilket är fyllt med betong och stänger metallen.
 • Arrangemang av vertikala stöd. De är gjorda av samma inredning som själva nätet. Tråden är böjd på ett sådant sätt att man får en ram på vilken den övre raden kan luta sig.
 • Formning av det övre lagret. Ristet är konstruerat på samma sätt som det gjordes för den nedre raden. Det använder också samma cellstorlek. Fäst designen till de vertikala stödena en av de kända metoderna.
 • Hälla. När förstärkningsramen är klar, hälls den med betong. Ett skyddsskikt bildas också över och lateralt ovanför nätet. Det är viktigt att metallen inte visar genom materialet efter att stiftet stelnar.

Hur man beräknar?

En av de viktiga elementen är beräkningen av tekniska egenskaper hos förstärkningsstängerna. I de flesta fall är gallret steg 20 cm. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt beräkningen av andra parametrar. Förfarandet börjar med att bestämma armeringsdiameterns diameter. Denna process består av följande steg:

 • Det första steget är att bestämma stiftelsens tvärsnitt. Den beräknas för varje sida av plattan.För att göra detta måste du multiplicera tjockleken på den framtida grunden med längden. Till exempel, för en 6 x 6 x 0,2 m platta, kommer denna figur att vara 6 x 0,2 = 1,2 m2.
 • Därefter måste du beräkna det minsta armeringsområdet, vilket bör användas för en specifik serie. Det är 0,3 procent av tvärsnittet (0,3 x 1,2 = 0,0036 m2 eller 36 cm2). Denna faktor ska användas vid beräkning av varje sida. För att beräkna ett liknande värde för en enda rad, dela bara det resulterande området i halv (18 cm2).
 • Att veta det totala området kan du räkna antalet rebars som ska användas för en rad. Observera att detta endast gäller tvärsnittet och tar inte hänsyn till mängden tråd som läggs i längdriktningen. För att ta reda på antalet stavar borde du beräkna området för ett. Då är det totala området dividerat med det erhållna värdet. För 18 cm2 används 16 element med en diameter av 12 mm eller 12 element med en diameter av 14 mm. Du kan ta reda på dessa parametrar i specialtabeller.

För att förenkla sådana beräkningsförfaranden bör en ritning utarbetas. Ett annat steg är att räkna mängden armering som ska köpas till stiftelsen. Att beräkna det är ganska enkelt i bara några steg:

 1. Först måste du veta längden på varje rad. Detta beräknas i båda riktningarna om grunden har en rektangulär form. Observera att längden måste vara 2-3 cm mindre på varje sida för att grunden ska stänga metallen.
 2. När du vet längden kan du beräkna antalet stavar i en rad. För att göra detta, dela upp det resulterande värdet i ett gittersteg och runda upp det resulterande numret.
 3. För att ta reda på det totala antalet bilder, bör du utföra de operationer som beskrivits tidigare för varje rad och lägga till resultatet tillsammans.

tips

Bildandet av en monolitisk grund kan utföras på olika sätt. För att få en kvalitetsdesign bör du följa dessa enkla tips:

 • Armatur bör placeras i betongens tjocklek för att förhindra snabb utveckling av metallkorrosion. Därför rekommenderar experter att "värma" tråden på vardera sidan av plattan till ett djup på 2-5 cm, beroende på plåtens tjocklek.
 • Endast förstärkning av klass A400 bör användas för att stärka grunden. Ytan är täckt med en speciell sillben, vilket ökar bindningen med betongen efter stelningen.Använd inte produkter av lägre klass, eftersom de inte kan ge strukturen önskad styrka.
 • Vid anslutning bör ledningen läggas med en överlappning på ca 25 cm. Detta kommer att skapa en mer stel och pålitlig ram.

Den förstärkta monolitiska grunden är den perfekta grunden för många typer av byggnader. När du utför byggandet följer du de vanliga rekommendationerna, och du får en hållbar och pålitlig konstruktion.

Mer detaljerad om förstärkningen av basplattan kommer att berätta följande video.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum