Hur man installerar dörrarna?

Även i antikens tider konstruerades mönster som omsluter ingången till en bostad. Naturligtvis öppnades och stängdes sådana ventiler ganska besvärligt, men med uppfinningen av delar som underlättar processen väsentligt började sådana mönster användas överallt. Hittills är det ganska bekvämt att använda ingångs- och innerdörrarna, och om du vill kan du installera dem själv, efter att ha studerat inte bara installationsanvisningarna utan också funktionerna i dörrstrukturerna.

Särskilda funktioner

För att dörrarna ska kunna utföra sin funktion och erbjuda bekväma levnadsförhållanden och ägarens säkerhet bör de baseras på vissa standarder när de installeras. Den vanligaste är SNiP (byggregler och regler). Dessa föreskrifter beskriver de krav och rekommendationer som måste följas vid installation av dörrstrukturer.

Standarder som utvecklats under 50-talet av förra seklet finns fortfarande idag. Självklart, under den här tiden var de föremål för förfining många gånger och nu är de i en något modifierad form, men de grundläggande kraven har varit desamma och har inte förändrats mycket.

Detta dokument är ganska voluminöst, det innehåller många regler för installation av interiör- och ingångsstrukturer av olika modeller.

Det finns allmänna regler som gäller både dörrar installerade i ett rum och till entréstrukturer:

  • Vid installation av innerdörrar måste du behålla ett tekniskt mellanrum som ligger i intervallet 10-15 mm. Dörramen ska vara 3 mm större än bladet i höger, vänster och övre del. Mellanrummet mellan dörrbladets och golvbeläggningens botten ska ligga inom 10 mm.
  • Enligt SNiP får dörrramen inte avvika mer än 3 mm. För att leverera dörrstrukturen så jämnt och snabbt som möjligt används ofta en speciell glidande ramliknande mall. Sidostativstolparna måste monteras på minst två ställen och vara på ett avstånd av ca 1 meter från varandra.
  • När du installerar dörrstrukturen är det nödvändigt att komma ihåg att duken inte blockerar närliggande öppningar när du öppnar. Dessutom bör luckorna i stängt läge passa snyggt till lådan. För detta ändamål placeras en tätning alltid längs konturen, vilken utför barriärfunktionen.

Hur man gör en gör-det-själv-installation?

Varje dörrkonstruktion består av olika element. Lådan, en trasa, platbanor, dobor (i vissa fall) och tillbehör går in i den. Dörrblad kan tillverkas antingen av samma material och utgör en enda monolitisk struktur, eller bestå av olika fyllmedel som är fästade ihop med speciella profiler.

Det enklaste sättet att göra det själv är att installera dörrbladet från samma material. Men om du vill installera profilerna är det bättre att köpa allt material på ett ställe, så att du inte behöver oroa dig för att montera fyllmedel och profiler.

Enligt GOST kännetecknas dörrdesignen av flera parametrar. Dessa inkluderar produktens höjd och dörrkarm samt bredden på kvarteret och duken. Dessutom,Dörrstrukturen säkerställs beroende på tillverkningsmaterial och metoder för att dekorera dörren, material som används för tillverkning av tillhörande beslag (gångjärn, handtag, platbanor).

Om dörren är av trä, så är det enligt GOST vissa parametrar som inte ska brytas. Den första är fuktinnehållet i trä, som inte får vara mer än 8%.

För att kunna installera dörren ordentligt, oavsett om det är entrén eller mellanrummet, måste du utföra ett antal förberedande arbeten. Installationsplatsen är förberedd för första gången. Om det här är en öppning och en dörr redan har installerats i den innan montering, så förstörs den gamla strukturen först. Processen börjar med avlägsnandet av platbanerna och dörrbladet, och endast då dörrramen avlägsnas. För att processen ska gå snabbare läggs lådan på vissa ställen och cement är trasigt om lådan har cementats.

Om du analyserar rutan inte ingår i dina planer av olika skäl kan du installera dörren i den gamla rutan. Det viktigaste är att välja ett lämpligt dörrblad, plattband och fittings i färg och storlek, samt att fixa rampen korrekt. I detta rum borde det öppna utåt.

Efter demontering av den föråldrade dörrramen är det nödvändigt att ordna öppningen.

I regel regleras sluttningarna, men enligt vissa expertråd rekommenderas det inte att utföra den så kallade våta ytan, om dörrstrukturen är tillverkad av något träskärmaterial. Denna rekommendation gäller framför allt utarbetandet av en dörröppning för en innerdörr.

Det är möjligt att installera dörrstrukturer inte bara inuti vardagsrummet utan även ute, till exempel vid landningen. Mycket ofta i flerfamiljshus finns stora förgreningar som förbinder flera lägenheter, vars ägare installerar ytterligare dörrar. Installationen av dörren i korridoren är som regel utförd av specialister som inte bara utför installationen korrekt, men samordnar också denna åtgärd med alla instanser.

Vid förberedelse av dörröppningen för ingångsdörrar kan signifikanta tomrum bildas, vilket måste stängas med en tegel som planteras på morteln. Spalten är utsmält med cementmortel och utsprången avlägsnas. Under dörrramen i gamla hus i tröskelområdet är det ofta en träbalk, som ofta måste tas bort.

I ramhus och bostäder, där ihålig tegelsten användes för konstruktion, är det nödvändigt att förstärka öppningen med hjälp av stänger för att undvika snedvridningar av både själva öppningen och väggarna. Ibland är det nödvändigt att minska öppningens bredd, detta görs med hjälp av en speciell stråle som måste införas i öppningen och fixeras i väggen med förankringsbultar från sidan av stativet med gångjärn.

Dörrramen har som regel en liten bredd av staplarna och under installationen är det ofta inte möjligt att stänga hela tjockleken på öppningen, så lådan är installerad med partitioner. De är en fortsättning på lådan och är uppdelade beroende på monteringsmetod på enkla eller teleskopiska modeller. Teleskopalternativen är modernare och bekvämare, eftersom de är anslutna till lådan och höljet med hjälp av speciella spår.

I detta fall sker montering av inkassering utan naglar, men för större styrka appliceras lim på baksidan.

I vissa situationer ingår inte en fullständig byte av dörrstrukturen i ägarnas planer av olika skäl, men det är nödvändigt att ändra utseendet på ytterdörren. För att göra detta finns det specialplattor som låter dig uppdatera dörren utan att demontera lådan.Idag finns det olika typer av paneler som är lämpliga för installation inte bara på interroom, men också på entrédörrar i en lägenhet, ett privat hus och till och med en stuga.

Viktiga aspekter

Alla dörrar, beroende på installationsplatsen, är uppdelade i entré och inredning. Båda är gjorda av olika material och har antingen ett gung eller glidande öppningssystem. Vid installationen beaktas alla funktioner i en design, material och, naturligtvis, en installationsplats.

Ingångsdörrar är oftast gjorda av metall. Installation av stålkonstruktioner har sina egna nyanser, vilket bör följas så att resultatet inte kommer att svika ägare till lokalerna. Stålblocket kan monteras i öppningen på två sätt. I det första fallet används ankarplattor som fixeringsmedel. I den andra versionen kan dörrramen fixeras med förankringsbultar.

Enligt experter är det bättre att använda båda metoderna för bättre tillförlitlighet.

Ingångsdörrarna är ofta utrustade med en extra gångjärn. Landstugor är som regel utrustade med dubbelbyggnad. En flik kan förbli fast och öppnas endast vid behov. Vid installation av dörrbladet hängs på båda sidor om lådan.För att fixa det fasta rammet är ett lås monterat i dukens undre och övre delar, och ett hål borras i stålramens övre och nedre delar.

För pansarerade entrédörrar, som skiljer sig åt i betydande ramvikt, är vanligtvis inte mer stabila canopier föremål för deformation. Den vanligaste slumpen dolda typen. Deras antal är som regel mer än två stycken, och i vissa fall är rampen monterad på 4 baldakiner.

Nuanserna att montera tambourdörrarna beror på det material från vilket strukturen är gjord. För metalldörrar sammanfaller alla aspekter med installationen av metallkonstruktioner. Men ibland i plattformen skapar mönster och andra material. Oftast är det glasduk.

Installation av glasdörrar är möjlig utan montering av lådan. Hängande slingor kan monteras på väggen, taket eller till och med på golvet. Glas avser sådana material som inte kan trimmas vid felaktiga storlekar. Dessutom är det omöjligt att göra glasdörrar på egen hand, som regel är de gjorda för beställning.

Glas används ofta som en insats i aluminiumkonstruktioner, vars installation beror på hur sashen öppnas.För svänghängda konstruktioner är installationen inte mycket annorlunda än installationen av ståldörrar.

För glidande alternativ har egna regler. Sash i sådana strukturer rör sig fritt med hjälp av en rullmekanism längs styrningarna. Antal dörrblad kan variera från 1 till 4. För dubbelväggskonstruktioner kännetecknas fackdörrar oftast av användning av fackdörrar, som i motsats till en glidkonstruktion, där knivarna löper längs samma styrning, har två guider, och varje blad rör sig inte bara längs sin linje utan kan också nå motsatt sida.

Skjutdörrar används oftast i automatiska strukturer installerade i områden med hög trafik. Vid installation av sådana konstruktioner installeras alltid rörelsesensorer. Dessutom är sådana system utrustade med ett elektromekaniskt lås, nödbatterier och en driftlägesväljare. Installation av sådana strukturer är en svår uppgift och utförs därför alltid av yrkesutbildade personer.

En variation av rekylkonstruktionen är ett vikningsalternativ. Designen är en gemensam med hjälp av gångjärn.De flyttar längs de etablerade guiderna med hjälp av rullar. Ytterdörren är fastsatt i lådan med gångjärns gångjärn. Installation av en vikningsstruktur är identisk med installationen av glidsystem.

Installation av gångjärnsdörrar har små skillnader beroende på vilken typ av begagnade dukar som används. För plastkonstruktioner av PVC- och MDF-plattor är det nödvändigt att vidta mätningar väldigt exakt, eftersom den felaktigt utvalda storleken inte kan skäras senare. Vid installation av en konstruktion i öppningen är det alltid nödvändigt att kontrollera handtagets och låsets funktion samt graden av vidhäftning av dörren till dörrstolparna och tröskeln.

I vissa fall, för att installera dörrarna i lägenheten vill du öka dörröppningen. Detta är gjort för att installera en standarddörrha en höjd på 2 m i badrummet. I dessa rum finns en tröskel. Den har vanligtvis en höjd på minst 5 cm, och därför passar produkten med en standardhöjd inte in i öppningen. Om det inte finns någon möjlighet att öka öppningens höjd, kan dörrbladet förkortas, speciellt om det är gjord av massivt trä och förberedd för målning.

Monteringsmetoder

Fästanordningar beror på dörrens modell.Slingor används för att fästa svängstrukturerna. Med hjälp är dörrbladet upphängt i upprätt läge. Ena sidan av slingan är skruvad på sashen och den andra är fastsatt med skruvar till dörrkarmen. För lätta konstruktioner är två slingor tillräckliga, och för tyngre banor används vanligtvis tre slingor. För att fixera öppna gångjärn behövs inga specialverktyg, och för slutna typer används en mall.

Ibland används en fjäder för att fästa banan i svängkonstruktionerna. I ena änden är den fixerad på dörrbladet och i den andra änden - på ramen. Oftast installeras de i institutioner vid ytterdörren för att eliminera risken för en öppen ram. När öppningen sträcker sig, sträcker sig våren, och så fort sashen släpps, återgår dörren till sin ursprungliga position.

För glidande system används rullar och specialprofiler som fästelement. Beroende på typen av glidande system kan banan på rullar antingen röra sig längs en styrning som är fast på toppen eller längs två guider, där den nedre profilen också läggs till.

justering

Det är möjligt att reglera en interroom dörr självständigt och utan hjälp.

När duken har gångjärnet är det nödvändigt att justera mellanrummen mellan rammen och dörrbladet. För att göra detta, sätt in veranda på ett sådant sätt att lådans duk över hela planet rör en del av lådan. När du kontrollerar klickar du på den övre och nedre delen av dörren samtidigt och ser att den "spelas inte".

Det är också nödvändigt att kontrollera dörrens nivå. För att göra detta öppnas dörren till en annan bredd och utvärderas. Korrekt installerad duk bör inte röra sig från en viss punkt.

Monteringssatser

För att underlätta installationen av dörrstrukturen kan du använda ett färdigt kit som består av olika enheter som kommer att krävas under installationsprocessen. Med en monteringssats, kommer en nykomling att installera dörren korrekt, och viktigast av allt - snabbt.

Hittills sålde vi flera färdiga kit som är utformade för olika typer av dörrar. Med hjälp kan du undvika inriktning av öppningen. Dörrramen är perfekt monterad och fast fastsatt i öppningen på 6 poäng. Användningen av dessa enheter gör det möjligt att exakt fastställa luckorna mellan lådan och duken.Och ett annat viktigt argument till förmån för denna uppsättning är möjligheten att använda dörrkonstruktionen utan att vänta på att skummet ska torkas fullständigt.

Erforderliga verktyg

För att installera dörrkonstruktionen även i köket, även på toaletten, behöver du en obligatorisk uppsättning verktyg. Dessa inkluderar byggnivån, skruvmejseln, hammaren. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt fräs eller kvarn för att noggrant hantera kanten på dörrbladet.

En mitsåg krävs ofta som ett extra verktyg. Med hjälp kan du klippa träet i rutan korrekt enligt ordningen. Skärning utförs både i rätt och vid vilken vinkel som helst. Dessutom, med hjälp av en miter såg, förutom trä, kan plast och aluminium kapas.

dimensioner

Det finns ett bord som visar monteringsdimensionerna på dörrbladet. Som regel motsvarar de en viss storlek på öppningen.

Webstorlek (cm)

Bländarstorlek (cm)

bredd

höjd

bredd

höjd

55 till 60

200

63-72

205-210

70

77-82

80

87-92

90

97-102

2*60

Från 130

Arbetssekvens

För att ordentligt installera dörren är det nödvändigt att förbereda alla de strukturella elementen, nämligen lådan, duken, mortise locket, handtag och steg för steg för att utföra allt arbete.

Först måste du förbereda dörrramen.Det kan köpas med dörrbladet, och du kan göra dig själv. Tillverkningstekniken är enkel. Detta kommer att kräva minst tre strålar. En behövs som sminkställ, den andra balken är loopad och den tredje används som en rem. Om du behöver en låda med ett tröskelvärde måste du lägga till ett annat virke i designen. När den är monterad, liknar den här rutan en rektangel.

För att ordentligt montera lådan måste du placera staplarna på golvet och filen enligt storlek. Filen kan göras på två sätt. I det första fallet bildas de vertikala pelarna och lindningsbrädet i en vinkel på 45 °, medan i annat fall stativen är gjorda i rätt vinkel.

Den färdiga rutan sätts in i öppningen och fixeras (tapetet ska limas i förväg). Kuggar sätts in mellan öppningen och lådan för att lämna ett litet mellanrum. Vi kontrollerar rutan efter nivå, vid behov nivåerar vi den.

Med hjälp av polyuretanskum fyller vi utrymmet mellan lådan och väggen från botten till toppen, som tidigare har täckt lådan. Nästa måste du förbereda duken för baldakin. För att göra detta skär vi låset i en sidodel och häng lerduken i de andra gångjärnen efter att skummet har torkat.

Teknisk installation av innerdörrar visas i följande video.

recensioner

Enligt många recensioner av lägenhetägare och hus för att installera dörrstrukturen på egen hand - ganska möjlig uppgift. Det viktigaste är att göra mätningar av öppningen korrekt och förbereda nödvändiga verktyg. Iakttagande av stegvisa instruktioner och med hänsyn till alla nyanser av installation och råvaror, är det enligt majoriteten möjligt att installera inte bara innerdörrar utan också ingångsstrukturer.

Framgångsrika exempel och alternativ

Framgångsrikt installerade strukturer ingår inte bara korrekt installerad i form av geometri, men också dörrar som är väl kombinerade med inredningen i lägenheten. Dessa inkluderar inte bara inredningsdukar, utan också ingångsstrukturer installerade både i lägenheten och i ett privat hus.

En välutrustad entrédörr ska inte bara vara stark och pålitlig, men också vacker, både ute och inne i rummet.

kommentarer
Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum