Hur man isolerar taket i badet?

Genomförande av badprocedurer läker och stärker hela kroppen. Fans av denna åtgärd föredrar att få sitt eget bad på platsen. Liksom alla andra strukturer måste badhuset värmas upp på väggarna, taket och golvet. När den uppvärmda luften stiger upp i taket är det nödvändigt att isolera vinden och takytan. Det kommer att tillåta att hålla bekväm värme inomhus.

Varför gör det här?

De viktigaste rummen i det ryska badet är ångrummet och omklädningsrummet. I ångrummet bibehölls en hög temperatur och ånga. Uppvärmd fuktig luft tenderar att gå igenom luckor i tak och väggar. Det är omöjligt att göra ett lufttätt ångbad ut ur träet. En stor värmeläckage sker genom taket när varm luft stiger. För att minska utflödet av värme, installera isoleringen.Värmeisoleringsmaterial kommer att fungera som en barriär och skydda ångrummet från snabb kylning. Ångbadets värmeisolering minskar värmeförlusten.

Det är möjligt att värma taket från vinden eller från botten. Tekniken för värmeisoleringsarbeten innefattar anordningen av en flerskiktsstruktur. Resultatet av högklassig isolering av taket kommer att vara en minskning av kostnaden för uppvärmning och en ökning av den tid som krävs för att behålla bekväm värme i rummet.

Typer av takkonstruktioner

Bad kan byggas utan eller vind. Närvaron av ett vindrum beror på typen av tak. Enkelt tak innebär inte att ett vindsutrymme byggs upp. Om taket är kollat ​​kan du ordna en kall vind eller vinden på andra våningen. För taket taket behövs kraftfulla strålar. För ett bad utförs korrekt isolering utanför taket.

Enligt anordningens metod är takstrukturerna:

 • bordade;
 • panel;
 • bete.

Fyllnadslocket är täckt med trimmade eller tunga och spårskivor i botten av vindbjälkarna. I detta fall fördelas lasten på bärarbalkarna. Huruvida installationen av extra lathing är nödvändig beror på vikten av träskivorna med vilka taket sys. Korrekt monterade brädor kan lämnas som efterbehandling.Arkivering utförs inom badrummet.

Den positiva sidan av taket från insidan:

 • hög styrka;
 • lämplig för olika delar av rummet;
 • arrangemang av en takvåning är möjlig;
 • vindrummet förblir funktionellt.

Paneltaket är en uppsättning delar av paneler eller paneler. Varje panel är utrustad med ett värmeisoleringslager. På taket fästes bjälkarna av lådor. Då skyddar sköldar hela området i rummet. Den fuktbeständiga tätningen läggs i lederna. I ångrummet måste tätningar spenderas mycket noggrant.

Golvtak kan ordnas om bastuhusets bredd inte överstiger 2,6 meter, eftersom taket ligger på väggarna. Installation är enkel - tjocka brädor läggs ovanpå lagerväggarna. Med golvtak kan takytan inte användas för att lagra tunga och stora föremål, eftersom konstruktionen inte tål mycket vikt. Golv anses vara den billigaste typen av takkonstruktion.

Materialval

Badet är ett specifikt rum där en hög temperatur leder till ökad brandrisk.Alla byggmaterial kräver strikt efterlevnad av brandsäkerhet. Träkonstruktioner bearbetas av brandskyddande föreningar.

Till värmaren ställer också ökade krav:

 • Brandbeständighet. Isolering ska inte bära brinna.
 • Ekologisk renhet. Isolering ska inte innehålla giftiga ämnen.
 • Fuktmotstånd. Hög luftfuktighet leder till förstörelse av byggmaterial.
 • Biopersistens. I isoleringen bör inte utvecklas svampar, bosätta gnagare och insekter.
 • Skyddsfunktioner. Värmeisolatorn ska inte passera kall luft från vinden i ångrummet. Isolering är ett hinder för värme, håller den inuti.

För att isolera bad från vinden används värmeisolatorer i form av plattor, rullar och lös material.

bulk

Till bulkisolering ingår:

 • expanderad lera;
 • sågspån;
 • ecowool;
 • vermikulit;
 • polyuretanskum;
 • luftbetong.

Deras användning är effektiv, eftersom det under installationen inte finns några leder som kan bli kalla broar och minska isolerande funktioner. Rullar producerar mineralull och polyetenskum.Material i form av plattor för badanläggningar används inte ofta - det är skum och penoplex.

Utvidgad lera är en porös bakad lera med olika fraktioner.

För bastuhus anses den vara en idealisk isolering, eftersom den uppvisar följande egenskaper:

 • hög hållfasthet ger lång livslängd
 • icke brandfarlig, resistent mot höga temperaturer;
  • det är ett miljövänligt naturligt råmaterial;
  • Det är lämpligt att fylla, inte damm, behöver inte förberedande förberedelser.
  • det börjar inte gnagare, inte mögel, påverkas inte av svampen;
  • Detta är ett prisvärt billigt material.

  Ett stort antal positiva egenskaper hos expanderad lera negerar inte de brister som måste beaktas under installationen. Jämfört med artificiella värmeisolatorer har expanderad lera en 2 gånger högre prestanda för värmeledningsförmåga. Detta faktum beaktas och skiktet 25-35 cm är täckt med claydite vilket gör det möjligt att uppnå en bra värmebesparande effekt.

  Lera granulerna själva är lätta, men tjockleken på fyllnadsskiktet är tungt.

  För att tåla stor vikt behöver vi kraftfulla takbjälkar och starka takhöjder.Vid byggnaden beräknas det i förskott.

  Nästa funktion av claydite är vattenkänslighet. Under sintring på granuler av claydite bildas en glasögonfilm. Detta minskar vattenabsorptionskapaciteten hos det naturliga materialet. Men fortfarande för en värmeisolator är fuktabsorptionshastigheten på 10-20% ganska hög. För att undvika ackumulering av fukt i materialet, vilket ökar vikten, applicera vattentätning. Vid efterlevnad av alla installationsförhållanden blir värme genom expanderad lera trygg och hållbar.

  Uppvärmning av sågspån - det vanliga sättet för värmeisolering av badtak, vilket är relevant i vår tid. Sågspån är ett ekologiskt naturligt naturmaterial som härrör från träbearbetning. Detta är det billigaste och mest prisvärda sättet att isolera taket från vinden.

  Sågspån har negativa egenskaper:

  • Effektiviteten av värmeisolering beror på densiteten och tjockleken på sågspånets lager;
  • hög grad av brandfarlighet och brandfarlighet
  • hög fuktabsorptionsnivå;
  • möss kan sluta
  • sågspån kräver arbetskrävande förberedelse och extra material.

  För att minska brännbara och hygroskopiska kvaliteter är inte rent sågspån utlagt i taket, men blandat med cement och uppbyggd i flera lager. Botten är jämn med lera, och våt sågspån blandat med cement och kalk placeras nästa. För att förhindra att det föregående lagret spricker vid torkning kan du täcka hela med jord. Således visar det sig "andningsbar" isolering, resistent mot vatten och eld.

  Modern isolering för bad - ekologi. Den består av cellulosafibrer med kemiska tillsatser som förbättrar materialets egenskaper.

  Värmande ekowattbad är motiverade, eftersom det har många positiva aspekter:

  • flamskyddsmedelstillsatser gör det brandfarligt;
  • ekologisk renhet på grund av den naturliga sammansättningen;
  • Värmeisolering är jämförbar med artificiell isolering;
  • borsyra i ekowol tillåter inte gnagare att växa och mikroorganismer multipliceras;
  • låg vikt gör att du kan applicera ett lager av vilken tjocklek som helst;
  • i fallet med vätning efter torkning behåller dess isolerande egenskaper på samma nivå;
  • lång livslängd.

    Vid användning av ekowool krävs god ventilation av vindytan.Detta är nödvändigt för att minska isoleringens fuktighet, eftersom fuktabsorptionsnivån kan vara upp till 20%. Ecowool kan appliceras vått och torrt.

    Bättre isolering med mindre tjocklek ger en våt metod med sprututrustning. Detta kan vara en begränsning när det gäller att applicera ekologisk ull.

    Vermikulit består av glimmerråvara, exfolierat vid en temperatur av 900 grader. Enligt dess egenskaper liknar vermikulit expanderad lera. Den är brandbeständig, pålitlig, lätt, biostabil, miljövänlig. Men värmeisoleringsnivån är högre och jämförbar med mineralullen. Vermikulit absorberar lätt vatten och indunstar ånga när den ventileras utan att förlora dess egenskaper.

    Polyuretanskum används sällan som en värmare av bad på grund av sin höga kostnad. Men denna värmare är värt pengarna, för att den inte har negativa driftsegenskaper. Det är en flytande plast sprutad med en speciell enhet. Det monolitiska och hermetiska skiktet skapas. Polyuretanskum har lägsta värmeledningsförmåga, det är inte utsatt för eld och vatten. Begränsar användningen av polyuretanskum hög kostnad för att locka tredjepartsorganisationer för installation.

    rullar

    Vals mineralull är en utbredd fiberisolering som används för att isolera olika strukturer. Kompositionen varierar beroende på typen av mineralull. Glasull är gjord av glaslegering. Råmaterial för stenull är mineraler av stenar.

    En begränsning till användningen av glasull är installationens svårighet. En typ av kamnevaty - basaltull, värmdes ofta oberoende. För ett ångbad är det värt att välja ett alternativ med folie limmade på ena sidan av rullen.

    Bland fördelarna med att använda badet är:

    • ull brinner inte, men smälter när en eld uppstår
    • hög värmeisolering;
    • låg vikt laddar inte taket
    • Det är bekvämt att värma mineralullen, på grund av mjukhet och elasticitet kan den läggas på en ojämn bas;
    • Det finns inget näringsmedium för möss och insekter i bomullsull.

    Den största nackdelen med mineralull är hygroskopicitet - fuktabsorption kan vara upp till 40%. Eftersom badmiljön är fuktig blir läggandet av högkvalitativ vattentätning och ångskydd en nödvändighet. Tvivelaktig och miljökvalitet av basaltull.Att ansluta fibrerna i produktionen av att använda kemiska föreningar som är skadliga för människors hälsa.

    Som ångspärr och för att öka uppvärmningshastigheten hos badet används reflekterande folievalsar av skumad polypropen eller polyeten. Materialet har visat sig på den goda sidan, eftersom det har låga, vattenavvisande egenskaper och en låg konduktivitet för värmeledningsförmåga. Det anses vara ett miljövänligt material som är resistent mot UV-ljus och kemiska lösningsmedel. Vid bränning bryts upp i vatten, vilket avger koldioxid. Polypropylen är resistent mot temperaturer upp till 200 grader, polyeten - upp till 120 grader.

    plattor

    Effektiv billig kaminisolering - skumplastik, den används inte för badbyggnader, eftersom temperaturen stiger över 70 grader, materialet deformeras och smälter för att producera kaustisk toxisk rök.

    För att ersätta skummet kommer Penoplex-extruderat polystyrenskum. Den har utmärkta värmeisoleringsdata och hydrofoba egenskaper. Lättvikten och storleken på plattorna 60 * 120 cm ger dig möjlighet att snabbt värma taket. Materialplattor får inte komma i kontakt med det heta röret.Det är också mottagligt för förstöring under inflytande av ultraviolett. Nackdelen med penoplex är dess låga miljövänlighet, därför är användningen av taket för isolering i badet ett kontroversiellt beslut.

    Slabs kan produceras mineralull. Den behåller alla egenskaper hos rollversionen, den enda skillnaden är i styvhet.

    Ångspärr och vattentätning

    Behovet av att anordna ånga och vattentätning beror på typen av värmeisolator. Montering av skyddande skikt behövs för mineralull, ekologi, expanderad lera, sågspån. Det finns en specifik regel för placeringen av lager. Det första skiktet läggs ångspärr, sedan isolering. Överdelen är stängd med vattentätning med ett ventilationsavstånd på 2-5 cm.

    En hög luftfuktighet i badet innebär att man lägger högkvalitativa ångspärrar. Det utförs två funktioner samtidigt - det skyddar dig från ingången av ånga från rummet till hydrofob isolering. Barriären tillåter inte att fukt absorberas i värmeisoleringen, ökar dess vikt, förvärrar värmeledningsförmågan. Dessutom kommer ångskydd inte tillåta fukt att tränga in i vindytan, vilket medför att kondens bildas på trattakstrukturer.

    Ångspärr kan installeras från vinden eller inuti. Vid internt skydd är ångspärrmaterialet fäst mellan grovt takfodral och utsidan. Extern ångspärr sprider sig över vinden och balkarna.

    Huvuduppgiften under installationen är att skapa det mest hermetiska ångspärrskiktet.

    Följande ångspärrmaterial används:

    • 2-3 cm tjock lera;
    • asfalt;
    • proolifenny kartong;
    • vaxat papper;
    • takläggning;
    • ångspärrmembran;
    • Kraft pappersfolie bas;
    • glasdukfolie;
    • folie baserad på lavsan.

    Vattentätning behövs så att fukt från sidan av en kall vind inte kommer in i isoleringen. Vatten kan bildas som ett resultat av kondensering om vindytan inte är tillräckligt ventilerad. Takläckor kan också uppstå. Det översta lagret av vattentätning skyddar isoleringen från att bli våt.

    För vattentätning applicera en film av tjockt polyeten, takmaterial eller moderna vattentätningsfilmer.

    genomgång

    I enlighet med typen av isolering som används och typen av takkonstruktion är installationsmetoderna olika.värmeisolering. Valet av takets struktur beror på badets storlek, budgeten, antalet "arbetstagare", typen av isolering.

    Golv tak konstruktion alternativ är lämplig för små bad byggnader. Detta är en bekväm och billig metod. Taket läggs på väggarna. Ett sådant tak kan vara med vind, men oftare görs det utan vind. Golvet kan vara timmer med spår eller de vanliga, oförsedda, men välutrustade brädorna med en tjocklek på mer än 4,5 cm.

    Rullisolatorer är väl lämpade för golvtak.

    Med användningen av mineralull ser isoleringen ut så här:

    • En ångspärr sprids över trägolv. En bra lösning skulle vara att använda skummet polyetenskum eller polypropen. Det kommer att ge ytterligare isolerande egenskaper till det isolerande skiktet. Fogarna är tätt fastsatta.
    • Mineralull läggs på toppen i en rulle. Om basaltull är installerad, som har en folie på ena sidan, kan du undvika att lägga en ångspärrfilm. Vid användning av polypropen kan tjockleken på mineralullskiktet minskas med 20%.
    • Då är mineralull täckt med vattentätande material.
    • I slutet ligger det grova brädorgolvet.

    För golvtak använd inte tunga isoleringsmaterial, till exempel expanderad lera. Det är nödvändigt att det isolerande skiktet var mindre än 15 cm. Om skiktet överstiger höjden på väggen är det nödvändigt att bygga en skyddskanal över väggen och förlänga hela strukturen.

    Du kan också använda det traditionella sättet - att värma taket med en opilcocementblandning. För dess förberedelse ta en hink med torrt sågspån och en halv liter cement. Denna blandning omröres, gradvis tillsätter vatten i små portioner. Resultatet ska vara en fuktig, homogen, lös blandning.

    Gradvis täcka detta material hela ytan tjockleken på 10 cm, väl täppt. Efter torkning bildas en monolitisk struktur. Om sprickor uppträder på grund av ojämn förångning av vätskan, smutsas de med flytande lera. På toppen kan du inte lägga vattentätning, och botten ska läggas ångspärrskikt.

    Byggnaden av taket under taket kan göras för hand utan hjälp.I detta fall placeras träbjälkar på väggarna. Stabila taklofter kan ligga till grund för vindsvåning. Taket hämmas på balkens undersida, och övre sidan blir ett vindsvåning. Mellan balkarna passar isoleringen.

    Som värmeisolator kan du använda alla typer av massisolering, mineralullsrullar och tallrikar.

    Om laddningsmaterial väljs utförs installationsarbetet i följande ordning:

    • På botten av balkarna fylls billigt timmer.
    • På botten av de grova brädorna rulla filmångspärren, som sätter fast en träplatta.
    • Efter skydd mot ånga är taket klippt med klädbräda, installerat med ett gap på 2 cm.
    • På sidan av vinden uppnås ytan, dividerad med balkar av överlappning. I denna kista hällde isolering krävs tjocklek. Om en värmare värmer upp i utloppslocket, borde de vara täckta. Värmeisolatorskiktet ska vara 2-4 cm under strålen. Det här är en naturlig ventilationsgap.
    • Golvbeläggningar läggs på balkarna i brädor eller brädor. Om expanderad lera används för isolering behövs en vattentätning under golvet.

    Mineralull i rullar och plattor är monterad enligt följande algoritm:

    • Vinkelrätt mot balkarna, laths fixa ångspärrskiktet från sidan av rummet.
    • Montera sedan taket. Applicerad foder, kantade brädor eller räfflade träplankor.
    • Mineralull är placerad i ett mellanrum mellan golvbalkarna. När storleken på rullen eller plattan inte motsvarar bredden mellan balkarna, bör botten byggas rack eller rutnätval. Om ullens tjocklek är större än strålen, är det nödvändigt att höja träskivorna till den saknade höjden. Du kan klara av brist på höjd på ett annat sätt - ett mindre lager bomullsull kan kompenseras genom att lägga penekspetsen i övre delen.
    • På toppen av balkarna överlappas något vattentätande material.
    • På vattentätningen naglade grova brädor, som tjänar som golv för en vind.

      Om en paneltyp väljs som skapande av ett badtak, krävs preliminär förberedelse. Beräkna panelernas dimensioner, baserat på interblockens bredd. Tänker genom layoutschemat. Mellan balkarna och panelerna lämnas ett mellanrum på 4-5 cm.

      Paneler är gjorda av sågat timmer av låg kvalitet, vilket gör två lager vinkelrätt mot varandra, fästa sidor. Alla trädelar behandlas med brand och bioskyddande komposition. Ett reflekterande ångspärrmaterial läggs ovanpå varje panel. Ett alternativ skulle vara basaltull med folie. På ångspärren placeras en del mineralull, ett lager av ekoliv, en blandning av sågspån med cement eller lös lera. Panelen är klar för installation.

      I denna form höjas panelen till vinden i enlighet med schemat. Därefter fortsätt till installationen, med samma plan med strålarna av överlappning. Mellanrum mellan balkar och paneler genomträngda med isolering. Det visar sig cellulär struktur, som är täckt med en vattentätfilm. Attic balkar kan installeras vindsvåning. Lyft av tunga paneler och montering innebär inte självinstallation.

      Expert tips

      För badanläggningar är kriteriet om miljövänlighet för värmaren viktigt, så det är bättre att välja naturliga värmeisolatorer som uppfyller brandregler. Utvidgad lera, förberedd sågspån-cementfyllning, vermikulit är väl lämpad för värmeisolering.De kan läggas självständigt enligt installationstekniken.

      När du installerar isolering måste du bygga en skyddande stållåda för skorstensröret. I lådan kan du somna lera. Det måste säkerställas att träkonstruktionerna inte rör vid skorstenen.

      Vid isolering med mineralull är det bättre att välja en flerlagsinstallation med överlappande föregående leder. Denna metod kommer att undvika värmeläckage genom isoleringarnas sömmar. Detta påverkar inte kostnaden för isolatorn, eftersom den säljs i kubikmeter. Du behöver inte överskrida tjockleken på det planerade lagret, men välj en tunnare bomullsull.

      Foliematerial är mer relevanta för bastuhuseftersom folien speglar infraröd värmestrålning från taket, vilket förbättrar ångrummets uppvärmningsgrad. Detta minskar värmekostnaderna. Ångskydd med folie krypterar reflekterande sida ner. För fastsättning av lederna av ångspärrfilmer används folieband. För att bilda en tät ångspärr, överlappar sömmen med 10 cm och fastnar sedan.

      Tjockleken på det monterade skiktet hos en specifik värmeisolator beräknas på grundval av klimatiska egenskaper och koefficienten för värmeledningsförmågan hos materialet.

      Den genomsnittliga tjockleken på isoleringsskiktet för naturlig isolering är 25-35 cm, för konstgjorda material är det 15-20 cm.

      Ju större temperaturskillnaden mellan miljön och det uppvärmda ångbadet desto snabbare tenderar varmluften att lämna rummet. Korrekt försegling av alla sprickor, luckor och tekniska hål förhindrar snabb utflöde av värme. Monolitisk värmeisolerande skikt med hermetiskt reflekterande ångskydd skyddar signifikant värmeförlusten.

      Hur och vad man ska isolera ett bad, se följande video.

      kommentarer
       Författare
      Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

      Entré hall

      Vardagsrum

      sovrum